Brexit: wat komt er allemaal nog aan?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-12-2021

Fase 2 en 3 van het Border Operating Model (BOM)

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie verlaten. Dit had direct al enkele gevolgen voor de handel met het VK, maar toentertijd heeft het VK ertoe besloten om gebruik te maken van het zogenoemde Border Operating Model. Hiermee worden de douaneformaliteiten aan de Britse zijde geleidelijk doorgevoerd. Momenteel bevinden wij ons in de eerste fase, maar vanaf 1 januari 2022 zal de tweede fase van start gaan. Deze overgang zal gepaard gaan met nieuwe douaneformaliteiten aan de Brits-Europese grens, nieuwe methodieken en vereisten voor de uitvoer naar het VK (temporary storage en pre-lodgement) en de toepassing van de Goods Vehicle Movement Service (GVMS).

 

Met de derde fase vanaf 1 juli komen er additionele certificeringsvereisten en fysieke controles voor de dierlijke-, plantaardige-, vlees- en risicovolle levensmiddelenproducten en zullen planten, plantaardige producten met hoge prioriteit en levende dieren worden aangemeld bij de daarvoor bestemde Border Control Posts (BCP). Aan de hand van een door de Britste overheid gegenereerde lijst kan de geschikte BCP worden geselecteerd voor de door uw vervoerde goederen.

 

Voor uitgebreidere informatie over de verschillende onderdelen van de BOM en de stappen die u moet nemen als ondernemen kan de website Get ready for Brexit worden geraadpleegd. Daarnaast bevat hun nieuwsbrief van 10 december veel informatie over de aanstaande wijzigingen.

 

Het United Kingdom Conformity Assessed (UKCA)-merk

Het UKCA (UK Conformity Assessed)-merk is een nieuw Brits keurmerk dat het Europese CE-keurmerk vervangt voor goederen die op de Britse markt (Engeland, Wales en Schotland) worden gebracht. Het UKCA-merk is sinds januari 2021 in werking getreden, maar het zal pas vanaf januari 2023 verplicht zijn. Tot die tijd volstaat meestal het CE-keurmerk.

 

Het UKCA-merk zal moeten worden toegepast indien producten voldoen aan de volgende criteria:

  • Het product valt onder wetgeving die een UKCA-merk vereist;
  • Er geldt een verplichte conformiteitsbeoordeling door derden;
  • De conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd door een Brits beoordelingsorgaan.

Kijk voor meer informatie ook naar het UKCA factsheet van de Britse Ambassade.

 

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

De Brexit heeft geresulteerd in additionele kosten voor ondernemers die handelen met het VK. Om de impact van de Brexit te verminderen heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve in het leven geroepen. Deze BAR bevat 5.4 miljard euro en Nederland kan aanspraak maken op een aanzienlijk deel hiervan: 886 miljoen euro.

 

Lidstaten kunnen met terugwerkende kracht een beroep doen op de BAR voor maatregelen die zijn genomen tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022. Om aanspraak te kunnen doen op het fonds moet uiterlijk op 30 september 2023 een aanvraag bij de Commissie zijn ingediend.

 

Het huidige kabinet heeft aangegeven dat het het Nederlandse voorstel voor de BAR overlaat aan de volgende regering. Wel zijn wij momenteel al in gesprek met de betrokken departementen en wordt in Q1 van 2022 een eerste voorstel verwacht. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer over