MBO Raad

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 68 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.
De MBO Raad behartigt de collectieve belangen van de onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het onderwijs op de Nederlandse roc’s, aoc’s en vakscholen is volop in beweging. Zo werkt de MBO Raad in samenwerking met het bedrijfsleven en de sociale partners aan een compleet nieuwe kwalificatiestructuur.
Het versterken van de werkgeversfunctie, het ontwikkelen van tools voor een stabiele bedrijfsvoering en het behartigen van de belangen van de mbo-sector naar de politiek zijn daarnaast belangrijke onderdelen van de opdracht van de MBO Raad: zorgdragen voor een sterke mbo-sector
Bestuur en bureau
Het bestuur van de MBO Raad wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het mbo-veld, Jan van Zijl is voorzitter van het bestuur. De voorzitters van colleges van bestuur en centrale directies van alle bij de MBO Raad aangesloten onderwijsinstellingen vormen de algemene ledenvergadering. De dagelijkse leiding van het bureau van de MBO Raad is in handen van de directeur, bijgestaan door vier managers die leiding geven aan 70 professionele medewerkers.

MBO Raad
Houttuinlaan 6
3447 GM  Woerden

Postbus 2051
3440 DB  Woerden

Tel 0348 -75 35 00
E-mail info@mboraad.nl

www.mboraad.nl