Koninklijke OnderhoudNL

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

OnderhoudNL is dé ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven, en de glaszetbedrijven. Met ruim 2.500 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Gebouwonderhoud
Gebouwonderhoud vindt plaats in opdracht van particulieren, VvE’s, zakelijk mkb, woningcorporaties en overheden. Bij deze laatste twee is er vaak sprake van renovatie, restauratie, mutatie- of transformatie-onderhoud.

Industrieel onderhoud
Onderhoud van industriële installaties en kunstwerken vindt plaats aan boor- en offshoreplatforms, (petro-) chemische installaties, bruggen, bruggen en viaducten, waterwerken, windmolens, zend- en hoogspanningmasten, zee- en binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en jachten, staalconstructies, damwandbeplating, machines en machineonderdelen. Opdrachtgevers hier zijn Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, olie- en energiemaatschappijen, rederijen, waterschappen e.d.

Omvang
De totale sector is in Nederland goed voor een omzet van ruim 3 miljard euro en biedt direct en indirect werk aan zo’n 25.000 mensen.

Organisatie
OnderhoudNL is een professionele, krachtige organisatie die zich inzet voor een betere positie van de branche en een maatschappelijke erkenning die economisch en sociaal van belang is. OnderhoudNL bepaalt letterlijk en figuurlijk de kleur van Nederland.

Kerntaken
De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven.

Belangenbehartiging
OnderhoudNL behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging is lid van werkgeverskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW en zit daar in het hoofdbestuur. Daardoor is de organisatie in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Deze politieke lobby is van wezenlijk belang voor de sector. Daarnaast worden met de werknemersorganisaties algemeen verbindende afspraken gemaakt, de cao, en de inrichting van het (beroeps-)onderwijs en de instroom van nieuwe vakkrachten bepaald.

Brancheontwikkeling
Natuurlijk richt OnderhoudNL zich ook op brancheontwikkeling door het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden. Hierdoor kan de sector zich ontwikkelen tot een efficiënte en innovatieve sector. Ook voert OnderhoudNL branchepromotie-campagnes voor haar leden uit, zoals de Winterschilder en Altijd goed in onderhoud.

Ledenadvies
Ledenadvies vindt plaats op zowel individueel als collectief niveau, zowel landelijk, regionaal, lokaal als via de sectoren. OnderhoudNL kent een telefonisch Ledenadvies en werkt samen met geselecteerde bedrijven die als OnderhoudNL-Partner een advies met ledenvoordeel bieden. Daarnaast heeft OnderhoudNL eigen branchekwaliteitslabels, zoals de AF-erkenning voor de particuliere markt en VGO-Keur voor de corporatiewereld. OnderhoudNL organiseert bijeenkomsten in het land voor kennisoverdracht, informatie of raadpleging. OnderhoudNL heeft een eigen verenigingsvakblad (OnderhoudNL Magazine ), een moderne site met heel veel materiaal achter een ledeninlog en wekelijkse digitale nieuwsbrieven.

OnderhoudNL
Postbus 30
2740 AA WADDINXVEEN
Tel 0182-  57 14 44
Fax 0182 - 57 20 83
E-mail: info@onderhoudNL.nl

www.onderhoudnl.nl