Gezamenlijke lobby laat belangen pootaardappelteelt meewegen bij plannen Waddenagenda

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-10-2021

De Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) merkte dat de Waddenagenda voorbijging aan het belang van de pootaardappelteelt. Door een brede lobby is de aardappelsector nu wel betrokken bij het uitvoeringsprogramma. NAO-directeur Dick Hylkema vertelt.

 

‘Weinig mensen weten dat Nederland het Silicon Valley van de aardappel is’, zegt Dick Hylkema. ‘We hebben alle schakels in huis: veredeling, vakmanschap van boeren, handel, innovatie en de kennis uit Wageningen.’ Het zwaartepunt van die teelt ligt in het Waddengebied, onder meer vanwege de vruchtbare zeeklei.

De NAO werd als vertegenwoordiger van handelaren in (poot)aardappels in 2020 dan ook onaangenaam verrast door de Waddenagenda 2050. Daarin stonden plannen voor de Wadden voor de komende 30 jaar. ‘Die gingen ook over het vasteland en raakten het hele gebied waar pootaardappels worden geteeld. Er stond dat de toekomst van dat gebied ligt in meer toerisme en verzilte landbouw. Maar verzilting is funest voor pootgoedteelt.’

 

Inhaalslag

‘Toen zijn we gaan samenwerken met onder meer telers en veredelaars om invloed uit te oefenen. We hebben aan de bel getrokken bij de schrijvers van de Waddenagenda, provincie, gemeenten en de minister en we stuurden een brief naar Kamerleden. We hebben uitgelegd wat het belang van innovatie in de aardappelteelt is voor de wereldvoedselvoorziening. Met pootaardappelen kunnen we andere landen helpen aan een hogere opbrengst. Aardappels hebben weinig water nodig. Het is daarom een goed alternatief als boeren in Afrika en Azië die door de klimaatverandering geen rijst meer kunnen telen. Nederland is sterk in veredeling van aardappel voor elk klimaat en met resistenties tegen ziektes en plagen.’

 

Mooi resultaat

De gezamenlijke lobby had resultaat. Er is een motie aangenomen waarin staat dat voor elk besluit een impactanalyse bij onder meer de pootgoedteelt verplicht is. Hylkema: ‘We zijn nu ook vertegenwoordigd in het regieteam van het uitvoeringsprogramma van de Waddenagenda. Er zullen natuurlijk nog compromissen komen, we kunnen niet alleen zeggen waar we tegen zijn. Maar we blijven wijzen op de cruciale rol van de pootgoedteelt.’

  

Lessen

Wat heeft Hylkema geleerd van het lobbytraject? ‘Het werkte omdat we het hebben hebben benaderd vanuit de totale keten en niet versnipperd. Nu de ruimtelijke ordening steeds meer onder druk staat, moeten we samen zorgen dat teeltgebieden overeind blijven. We hebben de naam Agriport Wadden geïntroduceerd om het belang van het aardappelcluster zichtbaarder te maken. En de Tweede Kamer was nodig om de lobby gewicht te geven. Misschien wel ongeacht de invloed in het voortraject, want je krijgt nooit al je belangen in een plan. We moeten nu onze boodschap blijven overbrengen, bijvoorbeeld door werkbezoeken van nieuwe Kamerleden.’