'Ondernemers moeten niet mopperen, maar zélf de gemeenteraad in'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-03-2022

Er zijn meer ondernemers nodig in de gemeenteraad zodat ze ook weer kunnen doorstromen naar de landelijke politiek. Dat vindt Raymond Kouwenberg, eigenaar van schoonmaakbedrijf Klien, én gemeenteraadslid van de Bredase VVD. 'Onze stem is hard nodig in Den Haag.'

 

Hij merkte al snel dat het in de lokale politiek vaak óver het bedrijfsleven werd gesproken en niet mét. Dat moest anders, beter, besloot Raymond Kouwenberg, eigenaar van het Bredase schoonmaakbedrijf Klien. De VVD’er heeft er nu twee termijnen in de gemeenteraad opzitten en heeft in de afgelopen tijd ‘veel vooroordelen over het bedrijfsleven weggehaald’. Als ondernemer heeft hij meegeholpen Breda mkb-vriendelijker te maken en zette hij zich onder meer in voor een beter vestigingsklimaat. ‘Veel politici weten niet wat ondernemers doen en dan sta je bij besluitvorming al 1-0 achter.’ Een derde termijn komt er niet, dat is gebruikelijk bij de VVD. Maar hij blijft sowieso politiek betrokken én pleiten voor meer ondernemers in de gemeenteraden. Van alle pluimage. ‘Ik ben nu de enige werkgever in de raad, terwijl we juist méér ondernemers nodig hebben, zodat er uiteindelijk méér naar de landelijke politiek doorstromen. Je ziet ook aan de coronacrisis dat onze stem daar hard nodig is.’

Onmisbaar in de gemeenteraad: ondernemers. Niet alleen omdat zij weten wat lokale bedrijven nodig hebben, maar ook omdat ze net even anders denken. Wat motiveert hen om naast hun ondernemerschap tijd te maken voor de gemeenteraad? Vandaag deel 3: Raymond Kouwenberg, gemeenteraadslid voor de VVD in Breda. Tijdens de verkiezingen op 16 maart heeft hij er twee termijnen opzitten.

Vooroordelen over ondernemers

Kouwenberg was naast ondernemer ook beleidsadviseur en leerde zo de (gemeenteraads)politiek kennen. Als eigenaar van schoonmaakbedrijf Klien, hoorde hij zijn mede-ondernemers vaak praten over het functioneren van de overheid. ‘Dat triggerde mij om bruggen te bouwen, zeker omdat ik een civiel technische achtergrond heb’, lacht Raymond Kouwenberg. Er leven nog steeds vooroordelen bij lokale politici over ondernemers, zegt hij. ‘Ik hoor vaak dat ondernemers genoeg geld hebben en verzekerd zijn tegen tegenvallers. Of mensen vragen waarom we als werkgever niet gewoon meer personeel aannemen’. De werkelijkheid voor ondernemers is veel moeilijker en weerbarstiger, weet Kouwenberg. En ook binnen de politiek is daar nog veel zendingswerk over te verrichten. ‘Dan moet ik uitleggen dat iedere werkgever meer vaste banen wil scheppen, maar dat we ook verantwoordelijk zijn voor het twee jaar doorbetalen van loon als iemand ziek is, dat we UWV loonsancties kunnen krijgen. Dat wij de transitievergoeding bij ontslag moeten betalen. Of wat dacht je van een onwillige werknemer waar je als ondernemer helemaal op leeg kunt lopen. Zo risicovol is ondernemen ook.’

 

'Laat raadsleden verplicht stage lopen bij ondernemers'

 

Het Bredase gemeenteraadslid heeft wel een idee om dit beeld en de misverstanden weg te nemen: ‘Laat ambtenaren en raadsleden verplicht een tijdje stage lopen bij een ondernemer.’ Zelf heeft Kouwenberg in de afgelopen twee termijnen z’n best gedaan om ‘meer begrip te kweken’. ‘Werken aan een gezondere economie, meer werkgelegenheid, zodat iedereen een boterham kan verdienen, dan kom je vanzelfsprekend bij bedrijven terecht. Zorg voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijventerreinen, zo investeer je in de toekomst en brede welvaart.’ Het is wat Kouwenberg mist bij andere politici: ‘De meesten denken vooral korte termijn, de directe omgeving, een voetbalveldje. Zelf ben ik nu bezig om een economische visie te ontwikkelen voor de regio West-Brabant. Ik ben er bijvoorbeeld ook trots op dat Breda in de mkb-monitor van plek 94 naar plek 7 is geklommen. Natuurlijk is dat niet allemaal mijn verdienste, maar dat is wel waar je aan meewerkt.’ Meer ondernemers in de politiek. Dat kan alleen als je de voordelen blijft benoemen, meent Kouwenberg. ‘Niet alleen wijzen op het belang, maar ook op wat je samen voor elkaar kunt krijgen’.

Raymond Kouwenberg (VVD Breda): 'We hebben meer ondernemers nodig in de gemeenteraad'
Raymond Kouwenberg (VVD Breda): 'We hebben meer ondernemers nodig in de gemeenteraad'
Foto: Christiaan Krouwels

Geen vreemde stap naar de gemeenteraad

Voor Kouwenberg was de stap naar de gemeentepolitiek niet zo heel vreemd. Hij is al vele jaren maatschappelijk betrokken bij zijn stad. Hij helpt onder meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en hij heeft een huiswerkproject opgezet voor jongeren die uit het middelbaar onderwijs dreigden te vallen. ‘Het leven is meer dan werk leveren en geld verdienen. Ik heb tien jaar aan mijn bedrijf gewerkt om het zo zelfstandig mogelijk te laten draaien. Steeds meer mandaten naar de werkvloer bijvoorbeeld. Zo kon ik meer tijd vrijmaken voor wat ik belangrijke projecten vind.’

 

'Als je je beschikbaar stelt, moet je opeens politieke kleur bekennen'

 

Dat kan niet elke ondernemer en dan is de stap naar de gemeentepolitiek niet eenvoudig of vanzelfsprekend. Gemeenteraadswerk kost tijd. Kouwenberg probeert vaak genoeg ondernemers zover te krijgen dat zij nadenken over een plek in de raad. ‘Dan zeg ik dat ze niet alleen moeten mopperen, maar zelf de politiek in moeten. Het blijft lastig, want de meesten haken af, omdat ze opgaan in de dagelijkse dynamiek van hun bedrijf.’ Kouwenberg toont daar alle begrip voor: ‘Het politieke werk vergt ook veel geduld, veel tijd, veel lezen. Dat is niet voor alle ondernemers zomaar te combineren met hun bedrijf’.

 

Er zijn ook nadelen op het persoonlijke vlak. Kouwenberg: ‘Als je je beschikbaar stelt, moet je opeens politiek kleur bekennen. Ik ben zelfs klanten kwijtgeraakt, maar ook klanten die het juist dapper vonden dat ik voor de VVD-standpunten stond en opkwam voor de ondernemers.’

Uiteindelijk overheerst toch het positieve, aldus het raadslid. ‘Ik heb er zelf veel van geleerd. Je bent enorm bij je stad betrokken, je komt overal, spreekt nieuwe mensen, buigt je over nieuwe dossiers. Ik ben er echt rijker van geworden, zowel in kennis als in kunde’.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.  

Pascal Theunissen
redacteur Forum
070 349 0161