Milieuzones zinvol? Visser (VVD) versus Van Tongeren (Groenlinks)

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-01-2016

Gemeenten moeten milieuzones voor personenauto’s kunnen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren, vindt GroenLinks. Volstrekt overbodig, stelt de VVD.

Barbara Visser | VVD
‘Milieuzones pure symboolpolitiek’

‘Ik voer graag een discussie op basis van feiten. Maar helaas ontbreekt het daar vaak aan bij het debat over milieuzones. Linkse partijen zoals GroenLinks doen er alles aan om ons te laten geloven dat het beroerd is gesteld met de luchtkwaliteit in Nederland. Alleen maar om een gevoel van angst in stand te houden. De cijfers laten zien dat we wel degelijk goed op weg zijn.’
‘In 2009 werden de Europese uitstootnormen op 1.200 van de ruim 137.000 kilometer wegen in Nederland overschreden. De Europese Unie heeft toen terecht gezegd: ‘U moet hier wat aan doen, op straffe van een stop op de bouw van woningen rond die wegen.’ De maatregelen die daarna zijn genomen, hebben gewerkt. De normen worden nu nog maar op 12 kilometer weg overschreden.’
‘Ons uitgangspunt is altijd geweest dat we ons doel, schone lucht, op een effectieve manier moeten  halen. De huidige sterk verbeterde luchtkwaliteit hebben we te danken aan afspraken over uitstootnormen en de handhaving daarvan. Aanpassingen in de motorrijtuigenbelasting zullen bijdragen aan een verdere verbetering. Hoe meer je vervuilt, hoe meer je straks betaalt. Het zorgt voor een landelijk gelijk speelveld en maakt gemeentelijke milieuzones voor personenauto’s overbodig.’
‘De milieuzones toch invoeren is pure symboolpolitiek. En de manier waarop de gemeenten dat denken te moeten doen, is nog discriminerend ook. Al was het maar omdat ze de auto’s die door het Rijk zijn toegelaten op de weg, apk-gekeurd zijn en waarvoor belasting wordt betaald, zonder duidelijke onderbouwing weren. Gemeenten zouden als alternatief serieus moeten nadenken over maatregelen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Dat heeft meer effect.’

Liesbeth van Tongeren | GroenLinks
‘Alle begrip voor gemeenten’

‘Het verkeersbeleid is voor de VVD een open zenuw. De partij beschouwt beperkingen aan het autoverkeer als bijl aan de wortels van het menselijk bestaan. De motie waarin Barbara Visser minister Schultz oproept om een einde te maken aan de milieuzones in de grote steden sluit daar naadloos op aan. Tot mijn stomme verbazing heeft ze er nog een Kamermeerderheid achter gekregen ook.’
‘Er is ooit een Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit afgesproken, met maatregelen als rekeningrijden en lagere maximumsnelheden. Dat moest ervoor zorgen dat alle Nederlanders een beetje adembare lucht binnen zouden krijgen. Maar met de VVD in de regering zijn de meeste van die uitgangspunten inmiddels alweer losgelaten. Gevolg is dat de lucht op bepaalde plekken in steden nu veel vuiler is dan toegestaan.’
‘Het helpt ook al niet dat minister Schultz over de milieugebruiksruimte spreekt alsof het iets is dat je mag opvullen tot het maximum. Als achterop je pakje aspirine staat dat je er tien per dag mag, betekent dat niet dat je daar ook precies op moet uitkomen. Hoe minder hoe beter, zou ik zeggen. Oók in het geval van de uitstoot van schadelijke stoffen. Ik heb hier regelmatig clashes over met de VVD. Dan zeggen ze dat auto’s veel schoner zijn geworden. Klopt, maar je ziet er veel te weinig van terug in de luchtkwaliteit in de steden.’
‘Ik heb er alle begrip voor dat gemeenten nu uit pure armoede grijpen naar de laatste maatregel waar ze wél zelf iets over hebben te zeggen: de instelling van milieuzones. Het zou de minister sieren als ze daarvoor de ruimte geeft en de motie-Visser naast zich neerlegt.’

Dit artikel komt uit de print Forum
Frank den Hoed
redacteur Forum
+31 70 3490 161