Kristel Lammers: 'Bedrijven weten bij energietransitie niet waar hulp is’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-05-2022

Betrek bedrijven nou eens beter bij de energietransitie. Die oproep doet Kristel Lammers, directeur van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, aan (regionale) overheden. Ondernemers willen namelijk best meedenken, maar dan moeten ze wel weten waar ze moeten zijn. 'Dáár ligt een rol voor de overheid.'

 

Bedrijven zijn toch allang bezig met verduurzamen?

‘Best veel ondernemers zijn bezig met energiebesparing, met de vraag hoe ze elektrisch vervoer kunnen regelen en met zelf energie opwekken. Een belangrijkste vraag voor ons is: hoe krijg je vraag en aanbod van duurzame energie bij elkaar? Dat is niet een probleem dat bedrijven kunnen oplossen, daar ligt ook een rol voor de overheid. Overheden en netbeheerders moeten in het oog houden hoe en wanneer dat voor ondernemers vanuit hun bedrijf geredeneerd belangrijk wordt.’

 

Wordt dat geen grote overheidskliek?

‘Vanuit het bedrijfsleven snap ik die gedachte, maar het is niet zo dat provincies, Rijk, gemeenten en waterschappen automatisch één blok vormen. En ook tussen gemeenten en tussen provincies zijn meningsverschillen. Er is net zomin één overheid als er één uniform bedrijfsleven is.’

 

'Hoe krijg je vraag en aanbod van duurzame energie bij elkaar?'

 

Waar schort het in de energietransitie nog aan bij bedrijven?

‘Ik vind bedrijventerreinen heel interessante gebieden. Hoe kan een bedrijventerrein een verduurzamingsproces opzetten? Ik denk dat ondernemers hier ideeën over hebben en daar best over mee willen denken. De bedrijven op zo’n terrein zouden elkaar kunnen helpen. De één wekt op, de ander gebruikt en weer een ander slaat op. De energietransitie lijkt een ontwikkeling waar ánderen iets mee moeten, maar energie zou onderdeel moeten zijn van elk ondernemingsplan. Energie hoort overal een factor te zijn: bij mobiliteit, als je wilt uitbreiden, als je nieuwe machines wilt aanschaffen. En hoe ga je om met piekverbruik?‘

 

Wordt het bedrijven niet af en toe veel te ingewikkeld gemaakt als ze steun willen krijgen?

‘De natuurlijke ingang voor ondernemers is vaak de afdeling Economische Zaken bij een gemeente, maar de natuurlijke ingang voor duurzame energie gaat via de afdeling die zich bezighoudt met de fysieke leefomgeving. Binnen de gemeente kan die koppeling beter. Er is ook regelgeving die niet is toegesneden op de huidige situatie. Soms maakt de wet het toepassen van innovaties ingewikkeld. We kunnen daarnaast niet overal dikkere kabels neerleggen, dus we moeten ook op zoek gaan naar slimme oplossingen.’

 

Wat raadt u bedrijven aan?

‘Bedrijven die willen uitbreiden, zou ik aanraden om vroegtijdig bij hun gemeente na te vragen wat de plannen zijn over opwek van energie, uitbreiding van het netwerk, etc. Als er sprake is van grootschalige elektrificatie, is het voor bedrijven belangrijk om in contact te blijven met hun gemeente en de netbeheerder over de haalbaarheid van hun plannen. En zorg dat je als bedrijfsleven een stem aan de tafel hebt bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de RES.’

Dit is NP-RESNP-RES, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Daarin staan onder andere doelen voor de grootschalige opwek van duurzame energie op land. Die wordt bovengemeentelijk aangepakt.

Remko Ebbers
redacteur Forum
+31 70 3490 163