Even kennismaken met Martijn Klunder

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-09-2022

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van MKB-Nederland en VNO-NCW beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Martijn Klunder, die zich sinds 1 maart dit jaar bezighoudt met fiscale zaken.

 

Je bent op 1 maart begonnen.

‘Ik ben een van de drie fiscalisten van MKB-Nederland en VNO-NCW. We hebben de taken verdeeld. Ik richt mij vooral op de btw, overdrachtsbelasting en decentrale heffingen: de belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Eigenlijk combineer ik hier mijn twee vorige banen: overheid én bedrijfsleven.

Na mijn studie fiscaal recht in Groningen ging ik aan de slag als belastingadviseur bij PwC. Omdat ik meer maatschappelijk bezig wilde zijn en politiek Den Haag heel interessant vond, ben ik na veertien jaar overgestapt naar het ministerie van VWS. Daar heb ik ruim twaalf jaar gewerkt als fiscalist. Maar op een gegeven moment bekroop me het gevoel dat de overheid een mammoettanker is, waarvan je de richting als individuele ambtenaar niet tot nauwelijks kunt beïnvloeden. Ik vind het spannend om te ontdekken of dat vanaf de buitenkant anders is.’

 

Wat speelt er nu?

‘Het kabinet is van plan om de btw op zonnepanelen op nul te stellen. Aan de ene kant is dat mooi, omdat het systeem dan voor particulieren een stuk eenvoudiger wordt. Die moeten zich nu immers aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst en zich later weer afmelden om de betaalde btw terug te vragen – allemaal gedoe.

Aan de andere kant leidt deze wijziging tot problemen of zelfs financiële risico’s voor de bouw- en installatiesector. Dan gaat het vooral om btw-heffing in de keten. Want hoe weten bedrijven bij de inkoop van zonnepanelen welk deel op de daken van particuliere woningeigenaren belandt en welk deel op bedrijfspanden? En wat gebeurt er met lopende projecten die zijn gestart toen het tarief nog 21 procent was, maar worden opgeleverd na de ingangsdatum van het voorstel? In mei hebben wij over onze zorgen een brief geschreven aan het ministerie van Financiën.’

 

En nog meer?

‘Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel dat de waterschappen de mogelijkheid geeft om te differentiëren in de watersysteemheffing. Momenteel is er één tarief voor eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen. Dat tarief is gebaseerd op de WOZ-waarde. De WOZ-waarden van woningen zijn de afgelopen jaren echter veel harder gestegen dan die van bijvoorbeeld bedrijfspanden. De tariefdifferentiatie moet leiden tot een gelijkmatiger lastenontwikkeling.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat geen goed idee. Ondernemers gaan zo onevenredig veel meer betalen. Als een gebouw meer economische waarde heeft, dan heeft de eigenaar er ook meer belang bij om het te beschermen tegen wateroverlast – en dus is het ook terecht dat je meer betaalt. Deze profijtgedachte is duidelijk vastgelegd in het waterschapsstelsel. Wij hebben onze bezwaren al kenbaar gemaakt en zullen dat nog een keer doen bij de internetconsultatie over dit wetsvoorstel.’

 

Hoe bevalt het?

‘Heel goed. Beleidssecretarissen bij MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een beetje hun eigen winkeltje. Dat vind ik leuk en daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Door in de expertcommissie btw te spreken met onze leden, hoor ik wat er speelt in de bedrijfspraktijk. Vervolgens weten wij welke boodschap we bij de politiek moeten neerleggen. Natuurlijk zoeken we ook proactief contact met de aangesloten bedrijven en branches. Zo trekken we in de kwestie van de btw op zonnepanelen samen op met Bouwend Nederland.’