De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen wil de energietransitie helpen financieren

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-06-2022

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) ontwikkelt zich tot kennisplatform over het leasen van bedrijfsmiddelen. Voorzitter Marcel Spijkers licht dat toe.

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘Onze leden verzorgen leasing van kapitaalgoederen: van vrachtwagens en grondverzetmachines tot verpakkingsmachines en computerservers. De leasemaatschappijen die voornamelijk auto’s leasen, zijn verenigd in een andere vereniging, de VNA. Je kunt gerust stellen dat vrijwel ieder bedrijf wel een leasecontract heeft afgesloten, bijvoorbeeld voor de kopieermachine op kantoor. Jaarlijks sluiten we voor 7 miljard aan nieuwe leasecontracten af, voor 80 procent in het mkb. Leasing is dan ook na bankleningen de belangrijkste financieringsbron voor bedrijven.

Onze leden zijn een twintigtal leasemaatschappijen, samen goed voor 95 procent van de leasingmarkt. Daarnaast zijn er geassocieerde leden, organisaties die met leasemaatschappijen samenwerken zoals advocaten, accountantskantoren en taxatiebureaus.

De NVL behartigt de belangen van de branche en is daarvoor stakeholder bij diverse ministeries. Daarnaast zorgen we voor onderlinge informatie-uitwisseling over trends in de markt en publiceren we marktcijfers. Ten slotte doen we aan promotie van leasing zelf, door zoveel mogelijk voorlichting te geven over de voordelen. De vereniging heeft één parttime secretaris-generaal in dienst. Inhoudelijke taken worden verzorgd door commissies die onze leden bemensen.’

 

Hoe lang bent u al voorzitter en wat is uw achtergrond?

‘Sinds vorig jaar november, daarvoor was ik penningmeester van de NVL. Ik heb zelf een achtergrond in deze branche. Ik heb jarenlang gewerkt bij De Lage landen en nu als directeur van de leasemaatschappij abcfinance.’

 

Welke actuele (lobby)kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘In de voorstellen voor het kapitaalraamwerk Basel 4 die nu op tafel liggen, wordt leasing gelijkgesteld met ongedekte leningen. Dat is in onze ogen een kapitale weeffout, want het geleasete object is de zekerheid. We proberen die fout met man en macht te herstellen, want dat zou zorgen dat deze financieringsvorm minder aantrekkelijk of duurder wordt of beide.

Achter de schermen verzetten we veel werk rond de herziening van de faillissementswetgeving. Dat is een meerjarig traject. Onze inzet is om te voorkomen dat een wet die is bedoeld om een paar duizend faillissementen te regelen, ongunstig uitpakt voor de kredietverlening die honderdduizenden bedrijven kan helpen groeien. Door bedrijfsmiddelen te leasen krijg je ze 100 procent gefinancierd en kun je al hun euro’s in werkkapitaal stopen, in voorraden en klanten.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Leasing surft mee op de golven van de economie. Op dit moment zijn de vooruitzichten gunstig, vooral door de kansen die de energietransitie ons biedt. Bedrijven moeten de komende jaren massaal gaan investeren in emissieloze of emissiearme objecten die ook nog eens duurder zijn dan degene die ze nu hebben. Het is een illusie te denken dat ze die grote investeringsklus volledig uit eigen middelen of met overheidssubsidies kunnen financieren. De leasebranche omarmt de energietransitie en heeft de wil en financiële middelen om bedrijven daarbij te helpen.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging in het algemeen?

‘Die hang sterk af van de toegevoegde waarde die je kunt bieden aan leden. In ons geval zit dat vooral in het delen van informatie. Grote leden zoals banken hebben overal eigen personeel voor. Maar kleine leden leunen voor een deel op de NVL, bijvoorbeeld bij juridische zaken zoals het voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). We hebben daar een leidraad voor geschreven met onder meer uitleg van het principe know your customer.

Dit jaar gaan we, ook ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan, onze naam veranderen in Leasing Nederland. Daarmee benadrukken dat we een informatieplatform en community willen zijn voor iedereen die met leasing te maken heeft of zou kunnen krijgen. We blijven formeel een vereniging, maar willen dat ook niet-leden hun stem kunnen laten horen. En we willen rond bepaalde dossiers samen optrekken, bijvoorbeeld met de branche van groen en infra.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Via VNO-NCW en misschien nog meer MKB-Nederland zijn we betrokken bij het Nederlandse bedrijfsleven. Daar zitten onze klanten, de bedrijven die bij ons contracten afsluiten.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Ik zou wel willen ruilen met de voorzitter van de VNA, de branchevereniging van autoleasemaatschappijen. Zo blijf ik ook in mijn vakgebied, maar ben ik meer met mobiliteit bezig in plaats van met financiering.’