De Nederlandse AI Coalitie: naar een ecosysteem voor kunstmatige intelligentie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-08-2021

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen te versnellen en AI-initiatieven te verbinden. Beleidssecretaris Stijn van Butselaar van MKB-Nederland en VNO-NCW vertelt.

 

Wat is AI?

‘Zelflerende systemen op grond van meetbare data. Toepassingen zijn bijvoorbeeld autonome binnenvaartschepen en systemen die kunnen helpen een medische diagnose stellen. Maar denk ook aan predictive maintenance: voorspellen wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft zodat je dat op tijd kunt doen, voordat je storing krijgt. Zelflerende systemen kunnen bedrijven dus helpen kosteneffectiever en duurzamer te worden en nieuwe diensten te ontwikkelen.’

 

Waarom is de AI-coalitie opgezet?

‘MKB-Nederland en VNO-NCW hebben zich daar sterk voor gemaakt. AI biedt enorm veel kansen voor bedrijven om toegevoegde waarde te creëren, maar dat kunnen ze niet alleen. Bovendien is het ook belangrijk om na te denken over de sociale en ethische kanten van AI. Hoe zorg je dat de toepassingen die je maakt ook geaccepteerd worden?

Er is in ons land al veel potentieel: veel bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen knowhow en denken na over toepassingen. Door dat samen te brengen, ontstaat een vruchtbaar ecosysteem waarin partijen leren van en met elkaar. Sinds 2019 is NL AIC de plek waar alles samenkomt.’

 

Wat doet NL AIC?

‘De AI Coalitie wil zorgen dat Nederland een sterke en onderscheidende positie opbouwt in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Door bij te dragen aan het werven en behouden van AI-talent, kaders te ontwikkelen voor verantwoord data delen, start-ups en scale-ups te ondersteunen en te onderzoeken hoe AI op een maatschappelijk verantwoorde manier toegepast kan worden. En natuurlijk door veel research en innovatie.’

 

Voor welke bedrijven is AI interessant?

‘Eigenlijk voor alle bedrijven, ook de kleinere. AI zal impact hebben op alle bedrijfssectoren en op de maatschappij als geheel. Daarom is het belangrijk dat bedrijven die AI-toepassingen ontwikkelen of daar plannen voor hebben hun plaats zoeken in het AI-ecosysteem.’

 

Meer weten? Kijk dan op de website van NL-AIC.