Op weg naar ‘Parijs’: geen romantisch tripje

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-02-2021

‘Bestemming Parijs’. Dat klinkt romantisch voor een rapport vol nuttige doch kille cijfers om de aarde niet verder te laten opwarmen. Een ambtelijke commissie onder leiding van Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, leverde dit rapport vorige week op.

 

Tussensprint nodig

Het doel is het realiseren van een emissie-neutrale samenleving in 2050. Op weg naar Parijs is ook de Europese Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans meegenomen, met als doelstelling 55 procent uitstootreductie in 2030. Deze tussensprint is hard nodig om het doel van Parijs (het internationale Klimaatakkoord) te halen.

 

Achter op schema

Helaas zijn er ook grote zorgen. We liggen immers achter op schema voor ons nationale Klimaatakkoord.  De industrie loopt strak aan de leiband van de CO2-heffing, en het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) wordt ook aangescherpt. De andere sectoren - gebouwde omgeving, mobiliteit – kunnen nog wel steun in de rug gebruiken. Het rapport van de ambtelijke commissie biedt ‘wegwijzers voor klimaatkeuzes’. Hiervoor zijn drie varianten bedacht. Jammer genoeg zit er in mijn optiek geen variant bij die zowel politiek haalbaar als praktisch uitvoerbaar is om de 55 procent-doelstelling binnen de gestelde deadline van 2030 te realiseren.

 

Verder verduurzamen

Is dit een reden om stil te zitten? Nee, MKB-Nederland en VNO-NCW willen meer. We willen toe naar een verdere verduurzaming: een CO2-neutrale samenleving en een business die circulair is. Het Nederlandse bedrijfsleven kán meer en gaat dat ook laten zien. Wel zullen we goed oog moeten houden voor het midden- en kleinbedrijf, want dat moet de verduurzaming wel meemaken. Hopelijk komt de minister van Economische Zaken en Klimaat op korte termijn nog met een goede faciliteit om de financiering van verduurzaming in het mkb te ondersteunen.

 

Volgende week presenteren MKB-Nederland en VNO-NCW hun kijk op de komende jaren. Klimaataanpak en circulariteit spelen daarin vanzelfsprekend een grote rol.

 

Emile Rodenhuis

Beleidssecretaris energie en klimaat