Hoe groen een bedrijf is kan niet de enige norm zijn voor financiering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-06-2022

Minister Kaag van Financiën lanceerde vorige week haar agenda voor duurzame financiering. Ze heeft daarin drie doelen: verduurzaming van de balans van financiële instellingen, het beheersen van duurzaamheidsrisico’s en beter inzicht in de activiteiten door rapportagestandaarden. Het zijn mooie ambities, die vooral goed gaan werken om de energietransitie te versnellen als ze passen in de dagelijkse economische praktijk.

 

Alternatief

Kaags voorstellen om het voor financiële instellingen interessant te maken hun vermogen richting duurzame investeringen te sturen, kunnen de vergroening van Nederland zeker versnellen. Het is wel belangrijk om een ventiel in te bouwen voor ondernemingen – denk daarbij aan de industrie - die nog niet in staat zijn om te verduurzamen. Er is ten slotte voor hen nog geen werkbaar alternatief, zoals waterstof. Wat dat betreft zijn de transitiepaden voor het bedrijfsleven die de overheid wil formuleren erg belangrijk. Dat zorgt voor een verwachtingspatroon met houvast.

 

Duurzaamheidsrisico's

Klimaatverandering en de transitie gaan gepaard met risico’s voor de huidige bedrijfsvoering. Het is dan ook niet gek dat de minister aandacht wil voor duurzaamheidsrisico’s bij leningen. De mate waarin een onderneming wel of niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen moet daarbij leidend zijn voor het risicoprofiel. Deze moet niet gebaseerd zijn op de mate waarin een onderneming als duurzaam wordt beschouwd. Anders moeten leningverstrekkers reserves aanhouden die niet overeenkomen met het daadwerkelijke risico. Met als gevolg dat er minder geld beschikbaar is om de transitie te verwezenlijken.

 

Heldere kaders

Het is heel goed dat wordt nagedacht over rapportagestandaarden en manieren om greenwashing tegen te gaan. Heldere kaders voor het benoemen van duurzame activiteiten zijn dan belangrijk. Mijn zorg bij dit alles is wel dat rapportagestandaarden internationaal uit elkaar gaan lopen. Dat maakt duurzame financiering gecompliceerd en daardoor minder aantrekkelijk. Inzet van minister Kaag om standaarden zoveel mogelijk internationaal gelijk te trekken, is daarom cruciaal. Europees gaat dan boven nationaal en internationaal boven Europees. Zo heeft iedereen overal dezelfde set regels om mee te werken. Dat is de beste manier om transparantie te vergroten en de transitie naar duurzame financiering versnellen.

 

Joran Rust, beleidssecretaris sustainable finance