Gemeenteraadsverkiezingen: na veel woorden nu daden bij energietransitie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-01-2022

Het hoofdstuk klimaat en energie uit het coalitieakkoord kan in 3 woorden worden samengevat: uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Het bedrijfsleven hoopt en verwacht dat de collegeprogramma’s van de nieuwe gemeentebesturen er na 16 maart ook zo gaan uitzien.

 

Stap naar daden

Tot nu toe waren gemeenten vaak bezig met groene ver-weg-ambities: ‘Onze gemeente is in 2040 energieneutraal’. Of: ‘volledig duurzaam’. Mooie woorden, maar leeg als de stap niet gezet  wordt naar daden. Daarvoor zijn nodig een visie op de uitvoering in de gemeente, heldere communicatie, gezonde haast en genoeg budget. Alleen dan kunnen gemeenten burgers en bedrijven faciliteren en helpen bij de verduurzaming.

 

Gemotiveerd maar onzeker

Het volgende klinkt misschien een beetje soft, maar we moeten ons realiseren dat bedrijven en burgers zeer gemotiveerd zijn om te verduurzamen, maar in de regel onzeker zijn over hoe ze het aan moeten pakken. Juist gemeenten die dichtbij burgers en lokale bedrijven staan kunnen hier een voorlichtende en ondersteunende rol spelen.

 

Wat wordt het pad?

Allereerst door maximaal transparant te zijn over de verduurzamingsroute en het pad dat de gemeente de komende jaren gaat lopen. Gaan we overschakelen op regionaal geproduceerde elektriciteit, bijvoorbeeld uit zon- en windparken in de buurt? Zo ja, waar komen die dan? Gaan we voor groen gas uit de buurt, of zetten we lokale geothermie in? In jargon heet dat de Regionale Energie Strategie. Die is voor burgers en bedrijven veelal te hoog over om te weten wat ze vervolgens zelf  moeten gaan doen.

 

Sluit lokaal aan

Met transparantie komen dan gelijk goede voorlichting en stimulering. Een laagdrempelig ‘loket’ om burgers en bedrijven wegwijs te maken in het woud van subsidieregelingen is in dit kader noodzakelijk. Sluit lokaal – inclusief een lokaal ‘gezicht’ – aan op nationale programma’s zoals het isolatieprogramma. Zorg voor subsidies die voor het mkb goed toegankelijk zijn, want veel mkb-bedrijven hebben na 2 jaar corona geen geld meer om te investeren in verduurzaming. En als het begint te lopen, plaats dan als gemeente een bedrijf dat de verduurzaming goed oppakt eens in het zonnetje. Naast leuk voor de ondernemer, is dat ook inspiratie voor andere ondernemers. En ook nog eens een duurzaam visitekaartje voor de gemeente, gebaseerd op daden.

 

Frits de Groot

Beleidssecretaris energie