Drank- en Horecawet aanpassen: prima, maar met mate

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-11-2020

Problematisch alcoholgebruik moet worden tegengegaan, dat is duidelijk. Het is een van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis met tal van organisaties, waaronder het bedrijfsleven, heeft gesloten. Goed dus om de Drank- en Horecawet aan te passen aan dat akkoord.

 

Goede elementen

Het wetsvoorstel dat Blokhuis heeft ingediend, bevat volgens mij goede elementen. De ‘wederverstrekking’ van alcohol aan minderjarigen (een meerjarige koopt het voor een minderjarige) wordt strafbaar gesteld. Het wordt mogelijk voor 14- en 15-jarigen om in het kader van hun stage of opleiding in een ruimte te werken waar alcohol wordt verstrekt. Overbodige inrichtingseisen worden geschrapt.

 

Prijsacties te vroeg

Tot zover het goede nieuws. Want er worden ook voorstellen gedaan die leiden tot rechtsonzekerheid en -ongelijkheid voor ondernemers, en ook nog eens onnodige administratieve lasten. Zo worden prijsacties met meer dan 25 procent korting verboden per 1 januari 2021. Nu wil het geval dat producenten en verkopers van alcohol al bezig zijn met het maken van afspraken over acties voor het hele kalenderjaar 2021. Een redelijke overgangsperiode ligt dus meer voor de hand. Ook moet er meer duidelijkheid komen over het bepalen van de ‘gebruikelijke prijs’ voor alcoholproducten. Want dat is het uitgangspunt voor die 25 procent.

 

Aanpak onlineverkoop

Er komen regels voor de online verkoop van alcohol. Goede zaak, want de naleving van de verkoopleeftijdsgrens is nu ver onder de maat. Maar als de online verkoper als verantwoordelijke partij wordt aangemerkt, moet er eerst een goed leeftijdsverificatiesysteem komen. Zolang dat er niet is, moeten deze regels worden uitgesteld. Ander punt is dat de wet niet voor aanbieders in het buitenland geldt. Dat leidt tot een ongelijk speelveld, aangezien we nu al zien dat webshops zich bewust net over de grens vestigen.

 

Gemeentelijke vrijheid

Gemeenten krijgen onder de nieuwe wet een in mijn ogen te ruime bevoegdheid om aanvullende maatregelen te nemen. De betaalde proeverijen die slijters volgens de wet mogen organiseren, kunnen zo alsnog worden verboden door de eigen gemeente. Dit leidt ook weer tot een ongelijk speelveld. Ook kunnen gemeenten eigen eisen stellen aan de minimale oppervlakte van horecagelegenheden.

 

Kater

Zo kan de aanpassing van de Drank- en Horecawet – op zich een goede zaak – ondernemers toch met een kater opzadelen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort door de Tweede Kamer behandeld. Als die er nu een beetje nuchter tegen aankijkt…

 

Jos Tholhuijsen

Beleidssecretaris mededinging