Blij met wetvoorstel bedenktijd vijandige overnames, mits…

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-09-2020

Nederland is gezegend met een rijke mix aan bedrijven: klein, middelgroot en groot; regionaal gericht, nationaal en internationaal. Gelukkig maar, want door de aanwezigheid van toonaangevende internationale ondernemingen hebben we meer hoogwaardige investeringen, zijn we beter in onderzoek en innovatie, trekken we meer talent aan en is het Nederlandse mkb productiever en meer concurrerend.

 

Gelijk speelveld onder druk

Onze open economie betekent ook dat Nederlandse ondernemingen kunnen worden overgenomen door buitenlandse partijen. Dat is ‘all in the game’ in een vrije markt met evenwichtige verhoudingen en waarbij voor iedereen het speelveld ongeveer gelijk is. Dat gelijke speelveld staat echter behoorlijk onder druk. Denk bijvoorbeeld aan ‘private’ Chinese bedrijven die zwaar ondersteund worden door de staat, maar ook aan de America-first-politiek van Trump. De kunstmatig lage eurokoers maakt Nederlandse bedrijven bovendien een aantrekkelijke prooi.

 

Pogingen tot vijandige overname

Dat bleek ook in 2017 toen in korte tijd AkzoNobel en Unilever beide te maken kregen met een poging tot vijandige overname. Prima dus, dat de Tweede Kamer morgen stemt over een wettelijke regeling om het bestuur van een beursvennootschap die met een vijandig openbaar bod of activistische aandeelhouder wordt geconfronteerd, de mogelijkheid te geven al dan niet te kiezen voor een ‘time out’ in de vorm van een bedenktijd. Dat geeft het bestuur meer tijd en rust om tot een zorgvuldige afweging te komen.

 

Brede steun, maar ook amendementen

Terecht geniet het wetsvoorstel brede steun in de Tweede Kamer. Oók terecht is dat minister Dekker een aantal ingediende amendementen heeft ontraden. Zo stelt GroenLinks voor om vast te leggen dat eventuele bonussen niet uitgekeerd mogen worden als er bedenktijd wordt ingeroepen door het bestuur. Een soort straf dus, die het bestuur er tevens van kan weerhouden de bedenktijd in te roepen. Ook de SP kwam met een opmerkelijk amendement. Die wil namelijk dat de ondernemingsraad eveneens de mogelijkheid krijgt een bedenktijd in te roepen. Op die manier zou de or op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het zou daarom goed zijn als deze voorstellen van tafel gaan. Gelukkig lijkt de kans van slagen van deze amendementen gering.

 

Paul Jager, beleidssecretaris ondernemingsrecht & corporate governance