Bidens terugkeer naar ‘Parijs’ zou wel eens historisch kunnen zijn

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-01-2021

Enkele uren na zijn inauguratie heeft de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden het Klimaatakkoord van Parijs opnieuw ondertekend. Daarmee keren de Verenigde Staten na enkele jaren weer terug als – belangrijke – deelnemer aan dit mondiale akkoord. Daarnaast zal Biden zoals in zijn verkiezingsprogramma al werd aangekondigd een ambitieuze klimaatagenda presenteren. Ook dat is goed nieuws.  

 

Trump tegen, toch minder uitstoot

Bidens voorganger Donald Trump was van mening dat het hele klimaatvraagstuk een hoax was. Hij stapte opzichtig uit het klimaatverdrag. Toch is de CO2-uitstoot tijdens zijn presidentschap behoorlijk afgenomen. Hoe kan dat? Dit kwam vooral omdat verreweg de meeste Amerikaanse staten hun eigen ambitieuze klimaatbeleid los van Washington gewoon uitvoerden. Daarnaast werden door de lage gasprijs kolen verdrongen als brandstof, en kreeg een aantal emissiestandaarden – nog ingevoerd onder Trumps voorganger Obama – hun effect. 

 

Meedoen met EU en China

De terugkeer van de Verenigde Staten in het Klimaatverdrag van Parijs is van eminent belang. Europa heeft met de Green Deal en de doelstelling van zero uitstoot in 2050 mondiaal de toon gezet voor de ernst van het mondiale klimaatvraagstuk. En dus het voortvarend en efficiënt uitvoeren van ‘Parijs’. Kort geleden meldde China als serieuze wereldmacht dat het in 2060 klimaatneutraal zal zijn. En van China is bekend: ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Dit is dus een zeer serieus commitment.

 

Samen oplossen

Het klimaatvraagstuk is een mondiaal vraagstuk en kan uitsluitend worden opgelost als er wordt geopereerd als één wereld. Daarom is de handtekening van president Biden onder het decreet om weer terug te keren tot Parijs meer dan slechts het opnieuw ondertekenen van een deelnameformulier. Achteraf zou wel eens kunnen blijken dat deze handtekening het ‘tipping point’ is in het redden van de aarde tegen een onomkeerbare klimaatverandering met desastreuze gevolgen. Het ideale vervolg: de 3 wereldmachten zetten gezamenlijk één mondiaal CO2-emissiehandelssysteem op waardoor op wereldschaal efficiënt en snel het klimaatprobleem wordt opgelost.  

 

Frits de Groot

Beleidssecretaris energie