Toekomst accountancy, brief van MKB-Nederland aan minister Hoekstra van Financiën

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-09-2020

Geachte heer Hoekstra, 

 

 
De Commissie toekomst accountancysector presenteerde in januari haar onderzoeksbevindingen en aanbevelingen om het vertrouwen ín wettelijke controles en de
sector als geheel te herstellen. U heeft vervolgens twee kwartiermakers aangesteld die voortvarend aan de slag zijn met de aanbevelingen en voorstellen voor nader onderzoek.

 
MKB-Nederland volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en ziet uit naar de resultaten van de onderzoeken. We hechten er wel aan om u, juist in dit stadium, waarin het onderzoek gaande is of nog zal opstarten, een aantal zorgen mee te geven die leven bij onze leden als onderdeel van de verslaggevingsketen.

 
We hebben zorgen dat accountantsorganisaties door de door u aangekondigde versterking van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten hun vergunning inleveren. Dit kan forse gevolgen hebben voor de toegang tot controle door het MKB. Ook bestaat de vrees dat de kosten van de intensivering van het toezicht op accountantsorganisaties worden doorbelast aan het MKB. MKB-Nederland vindt een betaalbaar en toegankelijk systeem van wettelijke controles een belangrijke randvoorwaarde bij de uitwerking van de voorstellen.

 

MKB-Nederland is graag bereid deze zorgen nader toe te lichten.

 
Met  vriendelijke groet,

 

Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland