Tijdelijke wet maatregelen covid-19, brief aan de VC voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-08-2020

Geachte dames en heren,

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstukken II 2019/20 35 526, nrs. 1-3). Wij hebben begrip voor de juridische noodzaak van de voorgestelde wet, die samen met een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling de huidige 25 noodverordeningen van de veiligheidsregio’s moet vervangen. Wel doen wij hierna suggesties om naast belangen van volksgezondheid ook belangen van economie en werkgelegenheid evenwichtig te positioneren en om ervoor te zorgen, dat ondernemers, maar ook hun klanten/gasten en handhavers weten waaraan zij toe zijn.

 

Zie de Download voor de volledige brief.