NLQF, brief aan de VC voor OCW van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-04-2024

Geachte dames en heren,

 

Hierbij brengen VNO-NCW en MKB-Nederland u het belang van het NLQF voor het non-formele onderwijs voor het Nederlandse bedrijfsleven onder de aandacht. Juist met betrekking tot het non-formele onderwijs is de bepaling van het niveau van een opleiding via NLQF van groot belang.

 

Groot belang voor bedrijven en vakmensen
In vele sectoren heeft nog altijd een deel van de werknemers geen startkwalificatie (19%). Ook is er een groot deel mbo 2 of 3 geschoold. Deze mensen leren in de praktijk, of in een omgeving zoals een bedrijfs- of bedrijfstakschool. De waarde van deze scholing blijft echter - buiten het eigen bedrijf - nauwelijks aantoonbaar voor vakmensen. Het is zonder het NLQF niet mogelijk om dit soort non-formele opleidingen met elkaar te vergelijken en op waarde te schatten. Het NLQF geeft het niveau aan van de kwalificatie. Het laat zien op welk niveau vakmensen kennis kunnen toepassen, informatievaardigheden hebben en zelfstandig kunnen werken. In een taal die begrijpelijk is op de hele arbeidsmarkt.

 

Kern uit het wetsvoorstel
Als uw Kamer niet akkoord zou gaan met de toepassing van het NLQF op het non-formele onderwijs haalt u daarmee de kern uit dit wetsvoorstel. Juist bij dit type onderwijs heeft deze systematiek grote waarde en faciliteert de inzet Leven lang ontwikkelen, met name voor arbeidsmarktrelevante scholing voor vakmensen.
Bovendien is het NLQF essentieel voor de tekortsectoren, die in de praktijk ook de bulk van de NLQF-inschaling aanvragen: zorg, defensie, techniek en bouw.

 

Daarom vragen wij u om het wetsvoorstel aan te nemen, juist inclusief de toepassing hiervan op het non-formele onderwijs. Juist daar is het NLQF van grote waarde.
Indien gewenst lichten we ons standpunt graag toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Guusje Dolsma,
Plv. Directeur Beleid VNO-NCW en MKB-Nederland


Cc: Aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs