Inbreng hoofdlijnendebat coalitieakkoord, brief aan de VC voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-02-2022

Geachte dames en heren,

 

Bijdragen aan een duurzaam welvarend Nederland is wat wij ons als bedrijfsleven, verenigd in VNO-NCW en MKB-Nederland, hebben voorgenomen. Daarvoor streven we onder meer naar een klimaatneutrale en circulaire economie, schaalsprongen in infrastructuur voor mobiliteit en logistiek, slimme beprijzing en spreiding van
mobiliteit.

 

We zijn daarom positief over het coalitieakkoord dat een goede basis legt voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land. Met een ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wil het nieuwe kabinet stevig investeren in innovatie en kennis en is
er veel aandacht voor ondernemerschap en het mkb.

 

Het komt nu aan op de uitvoering, en daarbij spelen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en haar bewindspersonen een belangrijke rol. Zowel in het circulair maken van onze economie, als bij het verder versterken en moderniseren van ons transportsysteem. Hieronder gaan we nader in op wat wij denken dat nodig is om dit
ook in de uitvoering waar te kunnen maken.

 

Zie de Download voor de volledige brief.