EU kapitaalmarktunie actieplan, brief aan de VC voor Financiën van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-11-2020

Geachte dames en heren,

 

Onlangs heeft de Europese Commissie het Actieplan gepresenteerd voor een Europese Kapitaalmarkt unie ('Capital Markets Union', CMU). Bijgaand treft u de reactie van VNO NCW en MKB-Nederland op dit actieplan.

 

Zoals u kunt lezen in deze reactie steunen wij op hoofdlijnen de richting die de Europese Commissie kiest met deze plannen voor verbeterde werking van kapitaalmarkten in Europa. Een CMU kan, als vitaal onderdeel van de Europese Monetaire Unie (EMU), bijdragen aan herstel uit de huidige crisis, aan duurzame economische groei in een digitaal tijdperk door verruimde financieringsmogelijkheden, aan versterking van de financiële stabiliteit en aan versterking van de positie van Europa in de wereld. In onze reactie gaan we tevens in op enkele concrete plannen van de Europese Commissie.
Wij willen u vragen onze reactie mede te wegen bij het formuleren van een reactie op de conceptreactie van het kabinet, waar tot uiterlijk vrijdag op gereageerd kan worden.

 

Uiteraard zijn we graag tot nadere toelichting bereid.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. G. Dolsma
Plv. directeur Beleid

 

Zie de Download voor de volledige brief inclusief bijlage.