Branchevereniging aan het woord: Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-09-2023

VVEM is de brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche. Voorzitter Henk Schuit vertelt.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Evenementenmakers zorgen dat Nederland zich vermaakt, dat mensen bij elkaar komen en samen leuke dingen beleven. De coronacrisis heeft wel aangetoond hoe belangrijk dat is voor de cohesie in de maatschappij en het welzijn van mensen, vooral de jeugd. De VVEM is een verticaal georganiseerde branchevereniging voor evenementenorganisatoren, ‑locaties en -toeleveranciers. De laatste groep is het grootst, zij zorgen bijvoorbeeld voor licht- en geluidsinstallaties en Dixi’s. In totaal hebben we 120 leden. Het bestuur wordt ondersteund door een klein secretariaat waar ook de financiële administratie is belegd. Verder is Willem Westermann fulltime bij ons in dienst als uitvoerend secretaris. Om expertise te delen via onze kennisbank en workshops, en om contacten te onderhouden met en deel te nemen aan de vele overlegstructuren waarin de VVEM participeert.’

 

Hoelang bent u al voorzitter en wat is uw achtergrond?

‘Sinds half 2021. Het werd bekend dat ik de nieuwe voorzitter werd in de week van ‘Dansen met Jansen’: corona-uitbraken rond festivals. Ik werd dus meteen in het diepe gegooid. We vroegen aandacht voor de penibele situatie bij de evenementenmakers. Zelf kom ik ook uit de branche: ik ben algemeen directeur bij Eventim. Dat verkoopt de kaartjes voor verschillende evenementen in live entertainment, zoals musicals in theaters en concerten in de Ziggo Dome en AHOY.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Het is moeilijker geworden om een profijtelijk evenement te organiseren. Toen we in maart 2022 eindelijk weer evenementen mochten houden, begon de Oekraïne-oorlog. Met als gevolg stijgende energieprijzen, inflatie en hogere personeelskosten. Sowieso was arbeid voor ons een issue omdat we de mensen wilden terugwinnen die we tijdens corona moesten laten gaan. Dat is maar voor een deel gelukt. Het voelt alsof we met veel crisissen tegelijk worden geconfronteerd. En vorig jaar gingen we van 0 naar 100: iedereen wilde weer een feestje vieren. Dat was voor een hoop leden misschien nog wel zwaarder dan de coronaperiode zelf.

Daarnaast hebben we te maken met een beperking van vergunningverlening voor locaties, door zaken als de stikstofproblematiek, natuurimpact of geluidsoverlast. We zetten ons in voor duurzaamheid door te zorgen dat onze footprint kleiner wordt. Bij de discussie in de Tweede Kamer over hoeveel decibels we mogen produceren, proberen we te adviseren en ook onze bezoekers te beschermen. Ongenuanceerde uitlatingen dat festivals de schuld zijn van drugsgebruik plaatsen we in perspectief, terwijl we tegelijk onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Verder hopen we natuurlijk dat we in het lagere btw-tarief kunnen blijven in deze herstelfase.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘In de corona-periode hebben we een spoedcursus lobby gehad. Onze business werd in één keer helemaal platgelegd. Daarom zijn we onder meer Fieldlab gestart met de overheid en de universitaire wereld. Daarmee hebben we uitgezocht wat er mogelijk was binnen alle coronabeperkingen. We waren een leidende partij in de Alliantie van evenementenbouwers en werden gesprekspartner van de landelijke overheid.

Vóór corona was onze lobby meer gericht op het uniformeren van lokale wetgeving en controles: wat van de brandweer op de ene plek mag, mag elders weer niet. Op landelijk niveau wisten we de juiste ingangen niet te vinden. Nu wel. We weten hoe we Tweede Kamerleden kunnen voorzien van informatie zodat ze een goede afweging kunnen maken. Natuurlijk geven we dan ook aan wat ons belang is. Maar we weten ook dat de Kamer en het kabinet meerdere belangen moeten afwegen.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘We groeien al jaren. Die stijgende lijn is na corona meteen weer opgepakt, maar vlakt nu af. Dat komt doordat het vrij besteedbare inkomen onder druk staat. Ik blijf optimistisch dat de groei zal blijven. Met elkaar muziek beleven, samen dingen ontdekken is een wezenlijk onderdeel is van wat ons gelukkig maakt. We hebben steeds minder geld nodig om materiële zaken te kopen. Wat we overhouden, kunnen we besteden aan ervaringen.

Als branchevereniging willen we daarom verder groeien, zodat we de professionalisering kunnen doorzetten. Daarom willen we binnenkort een betaalde voorzitter aantrekken. We moeten onze kennis nog beter vastleggen en verspreiden en de lobby en samenwerkingsverbanden als de Alliantie bestendigen.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Omdat we daar een hoop kennis over bedrijfsvoering kunnen halen en delen. En ook voor contacten en ondersteuning bij een calamiteit. In de coronaperiode hebben we gezien hoe we met MKB-Nederland en VNO-NCW en Gastvrij Nederland succesvol kunnen lobbyen. De contributie aan MKB-Nederland staat dus nooit ter discussie.’

 

Met welke branchevoorzitter zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Door de hectische tijd ben ik nog niet zo heel erg toegekomen aan het ontmoeten van collega's. Wel heb ik Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, tijdens corona-overleggen meegemaakt. Met hem zou ik wel eens willen ruilen. De manier waarop hij de boel bij elkaar hield en richting de politiek vertegenwoordigde vind ik inspirerend.’