Branchevereniging aan het woord: Verbond van Verzekeraars

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2024

Het Verbond van Verzekeraars is de branchevereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. Algemeen directeur Richard Weurding vertelt.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘De branchevereniging is in 1978 opgericht als federatie van zelfstandige verenigingen. In de jaren negentig ontstond de huidige vorm: een professionele organisatie met ruim 100 medewerkers in de kantoren in Den Haag en Brussel. We hebben nu 150 leden. Dat zijn grote en gespecialiseerde maatschappijen, maar ook kleine lokale ‘onderlingen’. De omzet van alle schadeverzekeringen en levensverzekeringen samen is zo’n 40 miljard euro.

Verzekeraars zijn de smeerolie van de samenleving. Ze organiseren solidariteit op nationaal niveau door allerlei risico’s die we dagelijks lopen over te nemen en beheersbaar te maken. Daarnaast doen ze ook aan vermogensopbouw in de vorm van pensioenen en levensverzekeringen: ze zijn langetermijnbeleggers. Daarom raken veel financieel-economische en maatschappelijke onderwerpen verzekeraars en dus ook het Verbond.’

 

Hoelang bent u al algemeen directeur en wat is uw achtergrond?

‘Vanaf 2006. Ik ben hier in 1987 na mijn militaire dienst gaan werken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ik vond dat werk eerst saai. Maar ik ben gebleven en daar heb ik geen moment spijt van. Later hield ik me bezig met fraudebestrijding en kon ik mijn studie strafrecht relevant maken. Nu ben ik via VNO-NCW lid van het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding. Daar werken we samen met politie en justitie aan het tegengaan van criminaliteit tegen het bedrijfsleven.’

 

Welke actuele (lobby)kwesties spelen er voor jullie?

‘Verzekeringen zijn natuurlijk een sluitstuk bij klimaatschade. Je probeert die schade uiteraard eerst te voorkomen. Daarom stimuleren we bewustwording over klimaatrisico’s bij ondernemers en burgers. We werken ook samen met KNMI. Preventie en hun waarschuwingssignalen kunnen wel 20 tot 50 procent van de schade voorkomen. Ook klimaatadaptatie is van belang: ons aanpassen aan het veranderende klimaat. We steunen het overheidsbeleid om water en bodem sturend te laten zijn bij de ruimtelijke inrichting. We moeten nadenken over waar en hoe we in de toekomst kunnen bouwen. Moet er bijvoorbeeld een klimaatrisicolabel op huizen komen?

Veel klimaatrisico’s zijn goed verzekerd, maar dat geldt niet voor overstromingen van de grote rivieren of zee. Met de overheid praten we nu over hoe we de schade snel kunnen afhandelen na een overstroming. Zodat mensen die schade lijden, niet afhankelijk zijn van of de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing wordt verklaard. Verder willen wij onze beleggingen verder verduurzamen. Daarbij helpt dat de overheid meer duidelijkheid geeft over de zogenoemde transitiepaden: hoe komen economische sectoren van A naar B? Meer publiekprivate samenwerking rond noodzakelijke investeringen in de energietransitie zijn wat ons betreft wenselijk.’

 

En verder?

‘Veiligheid is voor ons een belangrijk thema, bijvoorbeeld in het verkeer. Met Veilig Verkeer Nederland, ANWB, TNO en andere organisaties proberen we het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. Daar hebben we de overheid ook bij nodig. Veiligheid speelt ook een rol bij de energietransitie: branden door batterijen of door onvakkundig installeren van zonnepanelen moeten we zien te voorkomen. En we zijn een partij bij de aanpak van criminaliteit, van financiële fraude tot woninginbraken en autodiefstal. Wij willen de publiek-private samenwerking hier graag versterken en onze effectiviteit vergroten door bijvoorbeeld onderling gegevens te kunnen uitwisselen.

Een derde onderwerp is de discussie over de sociale zekerheid. Wij vinden het goed dat er prikkels zijn om te re-integreren en om ziekte te voorkomen. Maar het kan beter. Een andere wens is een basisverzekering voor zzp’ers, zodat deze belangrijke groep eindelijk een volwaardige private verzekering kan afsluiten.

Het vierde onderwerp is de technologische ontwikkeling: digitalisering en AI. Met AI kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Maar er zijn ook aandachtspunten, zoals dataveiligheid en ethische kwesties. Welke data gebruik je en welke niet? Wat deel je? Voor de ethische kant hebben wij een gedragscode ontwikkeld: het ethisch kader. We zijn op dat gebied een voorloper in Europa omdat dit kader gebaseerd is op dezelfde normen als de Europese AI-Act.

En ten slotte de regeldruk. Er komen zoveel regels op ondernemers af: Europees, nationaal en zelfregulering. Belangrijk, maar we denken dat het proportioneler en efficiënter kan.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Het is een onzekere tijd met grote geopolitieke spanningen en economische onzekerheden. Onze sector richt zich op de langere termijn, dus we hebben belang bij langetermijnduidelijkheid op allerlei terreinen. Geen zigzagbeleid. Zo is de nieuwe pensioenwet nog niet aangenomen, of hij staat politiek alweer ter discussie. Wij moeten het hebben van een goed werkende arbeidsmarkt en een samenleving in balans. De polarisatie in de samenleving baart ons dan ook zorgen.

Voor een branchevereniging is het positief als de leden veel uitdagingen hebben. Dan is er werk aan de winkel. Het is voor elke sector cruciaal om met één stem te kunnen praten in deze complexe wereld. Wij proberen mee te denken over oplossingen voor allerlei maatschappelijke vraagstukken en daar met onze kennis, inzichten en eigen data-analyses aan bij te dragen. Daarom praten wij graag met iedereen.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘VNO-NCW is een belangrijke speler in de Nederlandse polder, met een goede maatschappelijke antenne. Namens VNO-NCW zit ik in de SER, waar we proberen sociaaleconomische keuzes voor de overheid te vergemakkelijken. Wij kunnen ook onze geluiden naar buiten brengen via VNO-NCW.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Verzekeringen zijn natuurlijk het leukste wat er is, maar ik zou wel een kijkje in de keuken willen nemen bij Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen. Ik kom uit een spoorweggezin en spoorwegen interesseren me nog steeds. NS is een complex bedrijf dat dagelijks ik-weet-niet-hoeveel mensen vervoert en dus een grote maatschappelijk rol speelt.’