Branchevereniging aan het woord: VBZ

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-09-2023

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Theo Heere van VBZ, de Nederlandse branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Ik zeg altijd: onze branche maakt mensen blij. Piekmomenten in het jaar zijn voor ons Sinterklaas, Pasen en Kerstmis. Jaarlijks verkopen we voor vier miljard euro in Nederland, met de export erbij komt daar nog eens vier miljard bovenop. In de branche werken ongeveer 15.000 mensen.

Onze vereniging telt 110 leden, die variëren van grote multinationals en middelgrote familiebedrijven tot kleinere bedrijven met zo’n twintig medewerkers. We werken in onze vereniging op basis van drie pijlers. Mens – onderwerpen als arbeidsveiligheid en de cao –, milieu – onder meer energie en duurzaamheid – en voeding en gezondheid - over zaken als voedselveiligheid en preventie.’

 

Hoelang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Oorspronkelijk ben ik opgeleid als arts. Later ben ik in het bedrijfsleven gaan werken, onder meer als manager in de farmaceutische industrie. Ook heb ik een tijd een eigen adviesbureau gerund. Ik ben nu vijf jaar directeur en dat bevalt goed. Het is dynamisch en je mag je met veel dingen bemoeien.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘De afgelopen paar jaar is de energiecrisis een groot onderwerp geweest. Er zijn veel bedrijven die heel graag over zouden willen van gas op elektriciteit, maar dat simpelweg niet kunnen. De netcongestie op het elektriciteitsnet is voor ons echt een bottleneck. Een andere kwestie is het National Preventieakkoord en de Nationale Aanpak Productenverbetering. Wij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van overgewicht. Zo staat er nu op alle verpakkingen een aanbevolen portiegrootte om mensen een handvat te geven. Er is ook ingezet op minder verzadigd vet, suiker en zout in producten.

Daarbovenop komt afhankelijk van het volgende kabinet een suikertaks op producten. Daar zijn wij geen voorstander van. Op basis van internationaal onderzoek blijkt dat zo’n belastingverhoging nog nooit heeft geleid tot het gewenste effect. Consumenten kopen dan gewoonweg iets anders. We vinden het vooral symboolpolitiek, voor de bühne. Je lost het probleem niet op, en voor ondernemer maak je het extra moeilijk. Wij pleiten voor aanpakken die zich richten op de jongere generatie zoals meer beweging, meer uren gym op school en schoolfruit. Die generatie kun je nog vormen.’

 

En belangrijke lobbypunten?

‘Onze lobby richt zich op veel verschillende gebieden. De arbeidskrapte is op dit moment een branchebreed probleem. Zeker als je kijkt naar de demografie die verandert en vergrijst. We kunnen inmiddels heel efficiënt en met een hoge mate van automatisering onze producten maken. Maar ondanks deze automatisering zien we elk jaar een groei in de werkgelegenheid.
Als het gaat om de export vinden we een gelijk speelveld in Europa heel belangrijk. 70 procent van wat we produceren is bestemd voor de export. Een voorbeeld zijn allergenen in producten. Elk land heeft eigen regels over wat er op een verpakking moet staan. In sommige landen zijn de eisen zo streng dat zelfs patiëntenverenigingen het te ver vinden gaan. Veiligheid staat altijd voorop bij ons, maar het kan ook te ver gaan.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging?

‘De focus van onze branchevereniging heeft de afgelopen jaren een draai gemaakt naar veel meer politieke lobby. De invloed van politiek wordt steeds groter op onze branche. Alle kwesties die ik heb genoemd, bestonden tien jaar geleden nog niet. En ook duurzaamheid is een grotere kwestie geworden. Hoe wordt een product gemaakt, wat zijn de omstandigheden in andere landen, is er sprake van ontbossing?’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Wij zijn een relatief kleine branchevereniging en kunnen niet alles zelf. Voor branchespecifieke kwesties zijn wij lid van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Voor kwesties die brancheoverstijgend zijn, zoals de energiekwestie, zijn we lid van VNO-NCW. We gebruiken ons lidmaatschap voor de gezamenlijke lobby, kennisverweving en het bij elkaar brengen van partijen.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Met Annet Koster, van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Varen en water zijn een grote hobby van me. Het is de ultieme mogelijkheid om eens op die grote schepen te komen. Bovendien ligt het kantoor aan de Maas met een prachtig uitzicht.’