Branchevereniging aan het woord: VAN Kansspelen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-04-2024

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Daan Keij van de brancheorganisatie VAN Kansspelen.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Wij vertegenwoordigen de private exploitanten van speelautomaten in amusementscentra en horecagelegenheden. Zeg je kansspelen, dan denken veel mensen op dit moment meteen aan online gokken. Dat is een andere branche. De VAN representeert landgebonden speelautomaten in een fysiek gecontroleerde omgeving met strenge wettelijk vastgestelde parameters. Voor online kansspelen en Holland Casino, een staatsdeelneming met specifieke monopolies, gelden andere regels met onder meer veel hogere inzetmogelijkheden.

We hebben ongeveer zeventig leden en nog een aantal geassocieerde leden die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld preventie. Naast enkele landelijk opererende bedrijven bestaat onze achterban voornamelijk uit mkb-ondernemers, waaronder familiebedrijven die al generaties meegaan. Wij zijn onderdeel van de bredere entertainmentsector en het uitgaansleven. Tegelijkertijd voorzien we in een belangrijke maatschappelijke functie door met attractief, veilig en verantwoord spelaanbod mensen af te houden van risicovoller en illegaal gokken. Preventie staat voorop.

We vormen een compact verenigingsbureau en maken daarbij gebruik van een flexibele schil en zeker ook de expertise van leden. Overigens zijn we nog op zoek naar een beleidsadviseur op het snijvlak van juridische en economische zaken en public affairs, dus zegt het voort. Ons kantoor is gevestigd in de Malietoren. Ons bestuur bestaat uit vijf leden en een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Henry Meijdam.’

 

Hoe lang bent u directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben sinds ongeveer een jaar directeur. Mijn carrière ben ik ooit gestart als medewerker van een Tweede Kamerfractie. Vervolgens ben ik geïnteresseerd geraakt in de andere kant van de tafel. Na enige tijd bij een consultancybureau ben ik voor brancheverenigingen gaan werken, onder andere de NVM (makelaars) en de Nederlandse Brouwers. Dat betekent trouwens ook dat ik al de nodige jaren meedraai binnen MKB-Nederland en VNO-NCW.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘Er gaat op dit moment veel aandacht uit naar online gokken, dat twee jaar geleden is gelegaliseerd in Nederland. Deze online markt staat nog in de kinderschoenen met alle nieuwe inzichten, vraagstukken, begrijpelijke zorgen, maar ook misvattingen en aannames van dien. Die beeldvorming straalt ook op ons af. Een concreet voorbeeld is het besluit van de Tweede Kamer om, tegen het advies van de staatssecretaris in, vlak voor de verkiezingen de kansspelbelasting wederom te verhogen. Die verhoging moet volgens het aangenomen amendement vanaf volgend jaar alleen voor online gelden. Maar voorlopig worden ook onze ondernemers getroffen door deze extra belasting die al een van de hoogste tarieven van Europa heeft. Onze branche kan deze kostenstijgingen niet doorberekenen door wettelijke beperkingen, zoals een vastgestelde maximale inzet van 20 eurocent per spel – die al meer dan twintig jaar niet geïndexeerd is. Mede daarom leeft er ook een wens om het Speelautomatenbesluit te actualiseren en moderniseren.’

 

En verder?

‘Dit jaar wordt de legalisering van online kansspelen geëvalueerd. Daarbij gaat het ook om zaken die gelijktijdig voor onze branche zijn ingevoerd, zoals het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) voor mensen die vrijwillig een half jaar of langer niet willen deelnemen aan kansspelen. Onze ondernemers hebben hierin tientallen miljoenen moeten investeren, dus het is belangrijk om met elkaar te bekijken wat daar goed en minder goed is gegaan. Verbeterpunt is onvrijwillige inschrijving: onze leden zouden graag makkelijker problematische spelers willen kunnen voordragen om in het register op te nemen. Nu stuit dat vaak op allerlei procedurele zaken. Natuurlijk is het belangrijk om zorgvuldig met persoonlijke vrijheid om te gaan, maar nu is dit een wel heel lastig proces voor iets wat we met een goede bedoeling willen doen.

Er is helaas een categorie spelers die gevoelig is voor kansspelverslaving. Weliswaar is die groep relatief zeer klein en laten behandelingscijfers al jaren een dalende trend zien. Maar we willen niet dat mensen in de problemen komen door iets wat een leuk uitstapje moet zijn. Preventie heeft voortdurend onze aandacht en dat geldt natuurlijk ook voor de Kansspelautoriteit als toezichthouder, ministeries, politiek en stakeholders.’

 

Spelen er nog andere lobbypunten?

‘Mensen mogen bij ons alleen met contant geld spelen. Eigenlijk weer zo’n voorbeeld waaruit blijkt dat de regelgeving verouderd is. Contant geld moet een wettelijk betaalmiddel blijven, maar het is natuurlijk niet meer van deze tijd als consumenten uitsluitend daarop zijn aangewezen. Bovendien zijn casino’s hierdoor een van de steeds schaarser wordende plekken waar cash geld aanwezig is. Hoewel de pakkans zeer hoog is en onze ondernemers alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen, vinden er toch geregeld overvallen of pogingen daartoe plaats. We merken ook dat dit tot problemen kan leiden rond dienstverlening van banken. Daarover zijn we nu in gesprek met de vereniging van banken en MKB-Nederland.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging?

‘Ik ben ervan overtuigd dat de functie van een branchevereniging van groot belang is en blijft. Het is geen doen als alle bedrijven of wie dan ook individueel richting Den Haag gaan. Bovendien hebben zeker relatief kleinere bedrijven niet zelf de middelen om dat te doen en dan worden hun belangen niet betrokken bij de besluitvorming. En voor zorgvuldige besluitvorming moeten nu juist wél álle belangen afgewogen worden.

Daarnaast geeft een branchevereniging ruimte voor onderlinge intervisie. Als je het bijvoorbeeld hebt over preventie, wat kan je dan – naast wat wettelijk moet – zelf als bedrijf en branche doen om een stap naar voren te zetten? Daar geeft de VAN ook invulling aan. Ondernemers hebben graag een plek om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Op allerlei punten heeft het lidmaatschap meerwaarde voor ons. Wij zijn een kleine werkorganisatie en kunnen niet alles zelf. MKB-Nederland zit bovenop bredere ondernemersthema’s en biedt daarnaast bijvoorbeeld een nuttige plek om als branchedirecteuren van elkaar te leren, als het gaat om verengingsmanagement en het ondersteunen van leden.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Lastige vraag, want ik ben natuurlijk vooral gefocust op onze branchevereniging, zeker omdat ik er nog niet zo lang zit. Maar mede daarom lijkt het mij boeiend om eens een dag te wisselen met een evenknie in de branche van gezondheidszorg en preventie. We hebben natuurlijk al contacten met die branche. Maar ik denk dat het over en weer heel nuttig kan zijn om bij elkaars organisaties te ervaren hoe toegewijd mensen werken aan effectieve preventie, zowel in die branche als bij onze leden.’