Branchevereniging aan het woord: Plastics Europe Nederland

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-03-2023

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Drea Berghorst, directeur van Plastics Europe Nederland.

 

Vertel eens over uw branchevereniging.

‘Wij zijn de Nederlandse tak van de pan-Europese branchevereniging van plastics producenten. Onze leden, dat zijn er rond de zestig, fabriceren de grondstoffen voor plastics producten. Ons hoofdkantoor is in Brussel. Vroeger voeren we in Nederland meer een eigen koers. Maar met de Green Deal en de Europese doelen voor circulaire en klimaatneutrale plastics in 2050 is onze strategie en positie veranderd.’

 

Hoe lang bent u al directeur, en wat heeft u hiervoor gedaan?

‘Ik ben vorig jaar februari begonnen als public affairs en communicatiemanager. Sinds november ben ik doorgeschoven naar de rol van directeur. Ons team bestaat normaal gesproken uit twee mensen, dus ik zoek nog een collega. Ik ben altijd actief geweest op het snijvlak van lobby, beleid en reputatiemanagement. Tot 2008 was ik actief als woordvoerder, daarna werkte ik tot 2017 voor Dow Chemical en raakte ik steeds meer betrokken bij de verduurzaming van de industrie.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘De focus ligt nu op de doelen voor circulaire en klimaatneutrale plastics en de gigantische verbouwing die dat vergt. Het in gesprek gaan met overheid en politiek over deze dubbele transitie is het belangrijkste thema in onze belangenbehartiging. Met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE), in februari dit jaar gepresenteerd door de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, heeft Nederland een heel ambitieuze agenda neergelegd om er te komen.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Het gepresenteerde programma uitwerken in goede ondersteunende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld afspraken om ervoor te zorgen dat er meer plastic afval voor recycling beschikbaar komt. Door plastic meer en beter te recyclen, hebben we minder fossiele brandstoffen nodig. En hoeven we minder plastic verbranden. Dat gebeurt nu nog met meer dan 75 procent van het plastic afval.
Daarnaast is chemische recycling belangrijk. Daarbij wordt afgedankt plastic verwerkt tot basisgrondstof om nieuwe plastics mee te maken. Omdat producten deels uit gerecycled plastic en uit fossiele grondstoffen worden gemaakt, zijn duidelijke afspraken nodig over hoe je dat aandeel in producten berekent. Dat is niet alleen een voorwaarde voor investeringen, maar geeft consumenten ook informatie over hoe duurzaam een product is.’

 

Hoe ziet u de toekomst van jullie branche?

‘Duurzame plastics zijn onmisbaar. Onze leden zijn er volledig op gefocust die toekomst werkelijkheid te maken. We hebben daarvoor een onafhankelijke studie laten uitvoeren: is het überhaupt mogelijk om klimaatneutraal en volledig circulair te zijn in 2050? Het antwoord is ja, technologisch gezien kan dat. Maar daarvoor moeten we meer doen, in alle schakels van de plastics waardeketen. Met de uitwerking van het NPCE en onze eigen routekaart moeten we snel op dat pad komen.’

 

En van de branchevereniging?

‘Die zie ik positief in. Onze leden zien onze rol om in gesprek te zijn en blijven met al onze stakeholders, in de eerste plaats beleidsmakers en de politiek. En om te laten zien aan de buitenwereld wat we doen en hoe de sector al verandert.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘We waren altijd al actief in de expertgroep Circulaire Economie. In 2022 zijn we lid geworden van VNO-NCW. Ik vind dat vanzelfsprekend en nodig vanwege de samenwerking met partijen in de keten. Mijn visie voor onze branche is een gelegitimeerde gesprekspartner te zijn van de overheid. Niemand heeft alle antwoorden op de vraag hoe de circulaire economie precies vorm te geven. En de overheid kan natuurlijk niet altijd met vijftig bedrijven om tafel. Gezien onze agenda is het een must om dicht op Den Haag te zitten.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Het branchelandschap is zo divers. In mijn werk houd ik me veel bezig met technisch complexe vraagstukken. Ik zou daarom kiezen voor totaal iets anders en een dagje ruilen met de directeur van Horeca Nederland, Dirk Beljaarts.’