Branchevereniging aan het woord: MKB INFRA

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-10-2023

MKB INFRA is de vereniging van familiebedrijven in de infrasector. Voorzitter/directeur Philip van Nieuwenhuizen vertelt.

  

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘De infrabranche houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van alle essentiële voorwaarden voor het functioneren van onze maatschappij. Zo is riolering cruciaal voor de volksgezondheid en zorgen wegen voor economische voorspoed en sociale verbinding.

Wij vertegenwoordigen niet de hele infrabranche. Ook bedrijven met bijvoorbeeld hoofdactiviteit waterbouw of groenvoorziening zijn bezig met buitenruimte en ondergrond. En veel bedrijven, waaronder de grotere, zitten bij Bouwend Nederland. Toen dat in 2006 werd opgericht, ontstond MKB INFRA om het eigen geluid van familiebedrijven te laten horen.

Wij lobbyen en helpen onze leden. Via de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra hebben we een serviceapparaat voor arbeids- en contractzaken. En met de VHG hebben we een adviescentrum waar leden anoniem een klacht kunnen indienen over een aanbesteding. Zelf werken we met freelance specialisten. En dan zijn er nog actieve leden die commissies bezetten en die andere leden kunnen benaderen met vragen.’

 

Hoe lang bent u al voorzitter/directeur en wat is uw achtergrond?

‘Vanaf 2016. Ik was lang secretaris van een voorganger van MKB INFRA. Toen die opging in Bouwend Nederland, ben geëmigreerd naar Frankrijk. Daar kreeg ik na tien jaar van de scheidend directeur en voorzitter van MKB INFRA te horen dat ze in mij een opvolger zagen. Ik heb na een nanoseconde ja gezegd tegen beide rollen, zodat ik zowel de interne organisatie als de externe vertegenwoordiging kon doen. Het is een prachtig vak dat mijn leden uitoefenen. Iedere keer maken ze er weer een kunstwerk van. Bij alle problemen overwint die trots, ook bij mij.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Stikstof is echt een groot probleem. Net als emissieloos bouwen. Daarom nemen we met onder meer Bouwend Nederland deel in sectorplatform De Groene Koers. Om onze leden voor te lichten, maar ook om aan verwachtingsmanagement te doen. Als overheden nu eisen dat we emissieloos werken, dan kunnen we misschien nog 5 procent bedienen. Emissieloze zware machines komen er niet op korte termijn. Ook de laadinfrastructuur is er niet. En elektrische vrachtwagens mogen de stad niet in, want de werven zijn te zwak. Een paar kuub zand kun je echt niet in een elektrisch busje laden.

De budgetproblematiek van de gemeentes wordt ook steeds groter. Die besteden hun schaarse geld soms liever aan het zwembad of jeugdzorg. De scheuren in het asfalt kunnen wel wachten. En dan wordt er ook nog inefficiënt gewerkt. Is de stoep net aangelegd, komt de kabelfirma een nieuwe kabel trekken. Wij pleiten voor betere coördinatie, ook vanwege het tekort aan uitvoeringscapaciteit dat steeds groter wordt. En dan is er nog duurzaamheid. De Corporate Sustainability Reporting Directive is in de maak. Officieel geldt dat niet voor kleine bedrijven, maar je zult zien dat je geen aanbesteding of lening meer krijgt als je niet meedoet.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘We hebben met succes gelobbyd voor een gelijk speelveld bij overheidsaanbestedingen, want dat is 90 procent van onze markt. Daardoor is in de wetgeving vastgelegd dat het mkb toegang moet houden tot overheidsaanbestedingen. Overheden moeten overwegen om grote werken te splitsen, zodat het mkb op onderdelen kan inschrijven. En ze mogen ongerelateerde werken niet clusteren. Verder trekken we met andere leden van MKB-Nederland en VNO-NCW ten strijde tegen de regeldruk die het voor mkb'ers toch een stuk lastiger ondernemen maakt.

Door de stikstofproblematiek staat het marktvolume onder druk. Dat zorgt voor prijsdruk en verdringing. Bedrijven moeten ergens hun omzet vandaan halen. Sommige opdrachtgevers maken aanbestedingen te groot, vanwege voorschriften die ze zichzelf opleggen of verkeerd interpreteren. Daar gaan we dan mee praten.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Ik ben optimistisch, omdat ik de waarde zie van de producten van onze leden. Wel denk ik dat het aanbestedingssysteem rigoureus op de schop moet. Als president van de European Builders Confederation probeer ik daar mensen in Brussel over aan het denken te zetten. Het ontbreekt bij ons én opdrachtgevers aan capaciteit om aan aanbestedingen goed te doen. Er zijn gelukkig al opdrachtgevers waarbij waarde uitgedrukt in SDG’s – de duurzame onwikkeldoelen – leidend is.

We zijn met allerlei initiatieven bezig omdat er een te grote opgave ligt voor de capaciteit. Een bestuurdersnetwerk van opdrachtgevers, ingenieurs en aannemingsbedrijven in de infra bedenkt hoe we de grote vervangings- en renovatieopgaven bij Rijkswaterstaat met systeeminnovatie efficiënt kunnen aanpakken.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland en VNO-NCW?

‘Van oudsher zijn we lid van VNO-NCW en via de Aannemersfederatie ook van MKB-Nederland. Als kleine club is dat hard nodig. Om bondgenoten te zoeken om ons geluid collectiever te laten horen en om kennis te halen en brengen. We praten mee over bepaalde problemen en oplossingen, bijvoorbeeld in de Commissie Infrastructuur, Logistiek en Mobiliteit. En dan is er nog het fantastische netwerk.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘We zouden sowieso vaker bij elkaar in de keuken moeten kijken, ook als opdrachtgevers en opdrachtnemers. Als ik echt moet kiezen, dan zou ik met de directeur van Koninklijke Horeca Nederland willen ruilen. Toen ik jong was, dacht ik in de horeca zou terechtkomen. Maar ik was één dag te laat met mijn aanmelding voor de hotelschool. Nog steeds ben ik geïnteresseerd ben in de problematieken die daar spelen.’

 

Lees ook: Minister EZK ondersteunt MKB INFRA-betalingsregeling voor nationale implementatie - MKB INFRA (mkb-infra.nl)