Branchevereniging aan het woord: Inretail

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-10-2023

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. Deze week directeur Jan Meerman van INretail, de branchevereniging voor ondernemers in de retail non-food.

 

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Wij zijn de belangenbehartiger van ondernemers in non-food retail. In 2009 zijn we gefuseerd uit de verenigingen CBW en Mitex. We hebben 4.500 leden met 13.000 winkels. We vertegenwoordigen een brede branche: van groot tot klein, van sportartikelen tot tuincentra.
De laatste jaren hebben we onze lobbyfocus verbreed vanuit het besef dat retail een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert voor Nederland. Of je er nu winkelt, woont, werkt of recreatief verblijft, iedereen heeft belang bij gezonde en levendige winkelstraten en -centra. Die meerwaarde van de retail werkt verbindend naar de horeca, cultuur en andere spelers in het centrum. De kern van een plaats is de grootste werkgever. Daarom is lokale lobby heel belangrijk voor de retail.’

 

Hoelang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben ooit begonnen in de accountancy en heb daarna gewerkt in de herenmode. Inmiddels werk ik al 28 jaar voor INretail. Destijds kwam ik binnen als directeur van voorganger Mitex en later ben ik tot voorzitter gekozen. Sinds een jaar of vijf werk ik weer als directeur. Na al die tijd voel ik me sterk verwant aan de club. Ik vind de brug tussen ondernemers en politiek een mooie functie om te mogen vervullen.’

 

Wat zijn actuele kwesties?

‘De krapte op de arbeidsmarkt is een groot onderwerp in onze branche, net als duurzaamheid. Maar als je aan onze leden vraagt waar ze zich het meeste zorgen over maken, dan is het antwoord: een toekomstbestendig businessmodel. Onze ondernemers staan enorm onder druk. De kosten stijgen door huurverhogingen, hogere personeelskosten en inflatie op de inkoopprijs. En er moeten vaak ook nog coronaschulden terugbetaald worden. Die extra kosten allemaal doorbelasten is in theorie een mogelijkheid, maar de retail heeft te maken met concurrentie van grote internationale spelers. Jezelf uit de markt prijzen werkt niet en veel consumenten zoeken online de goedkoopste versie bij bedrijven als Zalando of Amazon.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

De consument koopt en oriënteert zich meer online, waardoor we te veel vierkante meters aan winkelruimte hebben in Nederland. Een winkel zal in de toekomst meer toegevoegde waarde moeten bieden dan alleen verkoop, daar ben ik van overtuigd. We moeten de schotten weghalen tussen non-food en andere retail, of horeca. Voor mij is de markt altijd leidend. Wat wil de consument? Speel daarop in en zet er niet te strenge wetgeving op.’

 

En van de branchevereniging?

‘We moeten niet denken dat de politiek onze problemen oplost, maar zelf initiatief nemen. Voor het behoud van een levendige binnenstad overleggen wij met horeca, musea en de cultuursector. Vervolgens komen we zelf met oplossingen en voorstellen waarmee we onze maatschappelijke rol pakken. Verder zie je in de retail dat er veel kleine brancheverenigingen bestaan die nog veel beter kunnen samenwerken. Denk aan een vereniging van bloemisten: die is aan de voorkant uniek, maar aan de achterkant kan heel efficiënt en effectief met andere partners worden opgetrokken. Daarmee word je voor de leden nog relevanter.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW en MKB-Nederland?

‘In onze lobby hebben wij altijd zwaar geleund op MKB-Nederland en VNO-NCW en dat doen we nog steeds. We hebben ook eigen lobbypunten en ook dan gebruiken we de enorme kracht en invloed van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ik ben ervan overtuigd dat dat het beste werkt. Daarnaast hebben wij veel baat bij de kennis die MKB-Nederland en VNO-NCW heeft en de kennis van andere aangesloten branches. Andersom zie ik ook mogelijkheden. Wij hebben vier mensen in dienst die dagelijks bezig zijn met data. Ik zou er een enorm voorstander van zijn als MKB-Nederland die informatie overneemt, ook vanuit andere branches, om daaraan je belangenbehartiging te kunnen koppelen.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Ik ben altijd een beetje jaloers op de maakindustrie. Zelf heb ik twee linkerhanden, maar ik zit wel in de raad van toezicht van een mbo-vakschool voor meubelmaken. Ik zou daarom wel een dagje willen ruilen met Jos Kleiboer van de Metaalunie.’