Branchevereniging aan het woord: De Mediafederatie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2023

In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan het woord. De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven. Directeur Peter Stadhouders vertelt.

  

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘De Mediafederatie is een federatieve vereniging van drie brancheorganisaties: GAU – de uitgevers van algemene boeken –, MMA – de magazine-uitgevers – en MEVW, de educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen en uitgevers van vaktijdschriften. Samen hebben die ongeveer 150 leden.

De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die alle leden aangaan, en waarbij die brancheorganisaties in zichzelf te klein zijn om de belangen te behartigen en te lobbyen. Denk aan auteursrechten, btw, privacy, sociaal beleid, HR en collectieve rechten, zoals reprorechten. Verder hebben we de Mediafederatie Academy met kennisdelingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen als digitale abonnementen, ChatGPT of micro-learning en nog veel meer.

We hebben een klein wendbaar bureau met twaalf mensen in Amsterdam, tussen Ikea en de Arena. Als er extra menskracht of expertise nodig is, dan huren we die in. Ieder jaar bepalen we opnieuw over welke onderwerpen we gaan ons buigen. We willen heel nauw aansluiten bij wat speelt in de sector en wat daarin collectief is.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Sinds 2016. Niet alleen van de Mediafederatie, maar ook van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf die zich bezighoudt met zaken rond de cao voor het Uitgeverijbedrijf. Ik ben sinds 1984 actief in de uitgeefsector. Zo’n achttien jaar bij educatieve uitgeverijen daarna een kleine twaalf jaar als directeur HR bij PCM Uitgevers en Koninklijke Wegener.’

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Een actueel thema is toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Dat werkt enorm door in alles wat in de uitgeefsector te maken heeft. Op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen we een calculator om vanaf volgend jaar onze eigen footprint bepalen. Artificial intelligence (AI) is voor ons een heel belangrijk dossier. Zowel de werking van de technologie en het vergaren van kennis als de juridische implicaties op het gebied van auteursrechten. Juist deze week zijn er in Europa afspraken gemaakt over het begrenzen van AI. Volgend jaar gaat een verlenging van het Convenant Reprorecht spelen. Dan zit je aan tafel met producenten en makers om met Stichting Reprorecht te praten over de hoogte van de auteursrechtenvergoedingen voor het kopiëren van informatie uit papieren en digitale bronnen. Verder verlopen de cao-onderhandelingen op dit moment bijzonder moeizaam in onze sector. De bonden eisen een onbetaalbare loonstijging. Ze hebben ons eindbod met een negatief advies naar hun achterban gestuurd en verkennen of ze actie willen gaan voeren.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Voor ons zijn de lobbythema’s auteursrechten, collectieve rechten, sociaal beleid en HR, toegankelijkheid, duurzaamheid, AI en btw. We volgen de vorming van een nieuw kabinet op de voet. Als de culturele sector onder vuur komt te liggen, dan is daar het nodige werk te verrichten. En dat zou zomaar kunnen als je de programma's leest. Wat gaat er met de btw gebeuren? Er is onderzoek geweest naar de effecten van de btw-verlaging. Samen met VNO-NCW hebben we bepleit om de zaak te laten zoals die is. We zeggen altijd: slapen doen we 's nachts. We proberen altijd breed te kijken wat er speelt. Waar moeten we de maatschappelijke als de economische belangen van deze sector voor het voetlicht brengen?’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Ik zie die heel positief in. Toen internet kwam werd de krant doodverklaard, maar de krant en de nieuwsmedia zijn springlevend. En er wordt nog steeds heel veel gelezen, ook digitaal. Je moet altijd op zoek naar wat de lezer - de consument wil en hoe je daarop kunt inspelen. Onze sector werd gezien als de oude industrie, maar we werken met allerlei nieuwe technologieën. Wij hebben de dataspecialisten en de mensen die straks prompts kunnen maken voor AI. Er liggen ook voor nieuwe generaties ontzettend veel kansen op de arbeidsmarkt. Veel mensen willen bij ons in de contentontwikkeling werken omdat ze iets hebben met lezen, onderwijs of wetenschap; het overbrengen van informatie.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland en VNO-NCW?

‘Het is verstandig om in beide verenigingen het geluid van de sector te laten horen. We vertegenwoordigen grote concerns – onze wetenschappelijke uitgeverijen zijn wereldspelers –, maar ook kleine en middelgrote uitgeverijen die zich meer thuis voelen bij MKB-Nederland. En daarnaast was dit al zo bij onze rechtsvoorganger het Nederlands Uitgeversverbond.’

 

Met welke branchedirecteur zou u wel eens een dagje willen ruilen?

‘Het lijkt mij wel grappig om een keer te ruilen met de directeur van de Club van Elf, de branchevereniging van pretparken en dagattracties. Dat is ook een sector die te maken heeft met wat je doet in je vrije tijd. Het is wel een heel andere, vrolijkmakende activiteit. Daar zullen vast andere problemen zijn.’