Niemand wil terug naar lockdowns

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-11-2021

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vind dat ze ‘daar in Den Haag’ te ver afstaan van de ondernemerspraktijk en vaak weinig oog hebben voor wat er allemaal op ondernemers afkomt. En helemaal in deze tijd.

Vrijdag horen we wat het kabinet gaat doen om de toenemende druk op de zorg te verlichten en het schrikbarend hoge aantal coronabesmettingen in te dammen. Een deel van mijn achterban, precies dat deel dát al zo hard getroffen is, houdt zijn adem in en vreest voor opnieuw beperkende maatregelen die hen pijn gaan doen. Terwijl ze nog niet eens zijn hersteld van de klappen die zij eerder tijdens de pandemie hebben opgelopen.

 

Steun tegenover maatregelen

Voor ons is duidelijk dat áls het kabinet opnieuw met maatregelen komt die ondernemers omzet kosten, daar dan ook steun tegenover moet staan. Maar liever helemaal geen verdere beperkingen. Daar kunnen we ondernemers niet eindeloos mee opzadelen. Zorg liever voor snelle toediening van de boosterprik, het verhogen van de vaccinatiegraad waar dat kan en dat iedereen de basisregels weer ‘gewoon’ gaat naleven. En breng de IC-capaciteit op orde, want van dit virus - of varianten daarvan - zijn we voorlopig nog niet af. Niemand wil steeds weer terug naar lockdowns, en zeker de toch al zwaar getroffen ondernemers niet. Zo kún je ook niet ondernemen.

 

Neem die zorgen en problemen van ondernemers dus mee in de ongetwijfeld moeilijke afwegingen, is mijn oproep aan het demissionaire kabinet.

Als straks in het coalitieakkoord net zo vaak de afkorting mkb valt als in dit Kamerdebat, dan gaan we de goede kant op.

Regen van moties

In de Tweede Kamer, bij de behandeling van de EZK-begroting- was er vorige week in elk geval voldoende aandacht voor mkb-ondernemers. Het regende moties die de formerende partijen oproepen zaken beter voor de motor van onze economie te regelen. En ze zijn gisteren vrijwel allemaal aangenomen. Zo wil het CDA het schreeuwend tekort aan technisch personeel sneller oplossen met een gecoördineerde inzet, en roept de PVV op werk te maken van een MKB-bank - waar wij al lang voor pleiten.

 

Ook de VVD vraagt aandacht voor financiering van het mkb. D66 doet dat waar het gaat om verduurzamingsmaatregelen. En JA21 verzoekt de formerende partijen om straks in het regeerakkoord een afrekenbare target voor regeldrukreductie voor het mkb op te nemen. Hulde. Tot slot komt het kabinet op verzoek van de Kamer energie-intensieve mkb-bedrijven zoals bakkers verder tegemoet om hun energierekening te verminderen. Ook goed!

 

Als straks in het coalitieakkoord net zo vaak de afkorting mkb valt als in dit Kamerdebat, dan gaan we de goede kant op.

 

Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland

 

Deze blog is eerder verschenen op woensdag 10 november op de website DeOndernemer.nl