Herstel is een ander verhaal op microniveau

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-06-2021

Met de jongste versoepelingen van het kabinet staan de meeste seinen weer op groen. Ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren staan echter nog zwaar in het rood. Geweldig dat de economie op macroniveau volgens deskundigen een goed tweede halfjaar tegemoet ziet. Dat maakt een herstelpakket echter niet minder noodzakelijk.

 

Groei van 3 procent

Ramingen van de Nederlandsche Bank (DNB) van vorige week laten zien dat de economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 krachtig en vlot zal herstellen, met een verwachte groei van 3 procent over het hele jaar. De groei is vooral gedreven door de particuliere consumptie, aldus DNB.

 

Enorm gat geslagen

Natuurlijk zijn de vooruitzichten inmiddels vele malen rooskleuriger dan een half jaar geleden, nu we corona er eindelijk een beetje ‘onder’ krijgen. En natuurlijk kunnen ondernemers in tal van sectoren na vele maanden sluiting eindelijk weer (wat) omzet maken. Maar het enorme gat dat is geslagen, is niet zo maar gedicht. Nog los van alle onzekerheden met betrekking tot de pandemie.

 

"Het enorme gat dat is geslagen, is niet zomaar gedicht"

 

Lasten niet laten stijgen

Begin deze maand hebben we met vakbonden en kroonleden in de SER een ontwerpadvies voor de middellange termijn gepresenteerd. Onze voorstellen voor een betere en eerlijker werkende arbeidsmarkt pakten de meeste aandacht, maar nadrukkelijk onderdeel van het advies is óók het pleidooi om de lasten voor bedrijven de komende jaren niet te laten stijgen en fors in te zetten op investeringen. Die punten horen ook thuis in het coronaherstelplan waarover wij praten met het kabinet.

 

Kunnen investeren

Veruit de meeste ondernemers hebben corona – vooralsnog – overleefd, met name dankzij de steunpakketten van de overheid. Maar ze moeten ook dóór kunnen, kunnen investeren in hun medewerkers, in de groei van hun bedrijf, in verdere verduurzaming en andere transities die noodzakelijk zijn. Dat lukt niet als je eigen vermogen is verdampt en je een berg schulden achter je aansleept. Dan kom je niet vooruit. Nederland klaar maken voor de toekomst, dat is de essentie van het SER-advies. En dat geldt evenzeer voor ondernemers.

 

Aanpak van schulden

Wat is daarvoor nodig? Zoals gezegd: géén lastenverzwaringen die herstel in de kiem kunnen smoren. Een goede aanpak van de schulden, niet alleen publiek maar ook privaat. Mogelijkheden om het eigen vermogen weer op orde krijgen, met gerichte fiscale maatregelen. En het aanjagen van de private investeringen.

 

Herstelplan blijft nodig

Ik heb (dus) niet veel op met economen die zeggen dat een herstelplan niet meer nodig is. Macro zal dat vast gelden, maar op microniveau, in de zwaarst getroffen sectoren, is dat een ander verhaal.

 

Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland

 

Deze column is op dinsdag 22 juni ook verschenen op De Ondernemer