‘Haagse plannen doen ons de das om’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-05-2022

In Den Haag wordt momenteel koortsachtig overlegd over de Voorjaarsnota en gezocht naar oplossingen voor de ontstane tekorten op de begroting. De reparatie in box 3, extra geld voor defensie, AOW en minimumloon; voor al die extra uitgaven wil het kabinet nú dekking vinden. En voor de rekening wordt dan met name naar ondernemers gekeken. Maar er is geen enkele reden om korte termijn die gaten te (willen) dichten. Het is zelfs buitengewoon onverstandig.

 

Ver onder EU-gemiddelde

Los van de gevolgen en onzekerheden van de Oekraïne-oorlog staat Nederland er goed voor. Onze staatsschuldquota zit met zo’n 53 procent ver onder het EU-gemiddelde van 97 procent. We kunnen dus wel een stootje hebben en kunnen die schuld zonder enig probleem wat laten oplopen. En nee, daarmee leggen we niet de rekening bij toekomstige generaties. We investeren daar juist in.

 

Juist nu kunnen investeren

Want als alle Haagse plannen die we nu horen met de Voorjaarsnota straks werkelijkheid worden, doen we onszelf de das om. Ondernemers moeten juist nu (kunnen) investeren in onze toekomstige economie en verdiencapaciteit. In alle opgaven die daaraan bijdragen en die we met elkaar zo belangrijk vinden, zoals in verduurzaming, verdergaande digitalisering, een betere arbeidsmarkt, brede welvaart.

 

Maar een keer uitgeven

Nu, opnieuw, de lasten voor bedrijven verzwaren beperkt die investeringskracht enorm. Een ondernemer kan zijn euro’s immers maar een keer uitgeven. Laat dat dan in investeringen in de toekomst zijn en niet in méér belasting betalen. Bedenk daarbij goed dat van alle investeringen in Nederland, 80 procent door bedrijven wordt gedaan. Het jojo-beleid met de tarieven in de winstbelasting helpt überhaupt niet. In deze onzekere tijd moet je ondernemers niet nog onzekerder maken. Dan gaan ze op hun handen zitten. En daar wordt niemand wijzer van.

 

Staatsschuld kan het hebben

Het verbaast met dat het kabinet alleen naar het nu lijkt te kijken, terwijl we het juist over straks moeten hebben. En nogmaals, onze staatsschuld kan het hebben. In het ergste doemscenario van het CPB zou onze staatsschuldquote in 2060 oplopen naar 90 procent. Nog steeds onder het Europees gemiddelde, maar los daarvan: zover zal het nooit komen. In die CPB-berekeningen zijn de opbrengsten van alle investeringen niet meegenomen.

 

Betere vermogensverdeling

Ondertussen wordt er in Den Haag ook veel gesproken over een betere vermogensverdeling. Dat is prima, maar je doet meer aan vermogensongelijkheid door te investeren dan door te belasten. De kost gaat immers voor de baat uit. Ondernemers weten dat als geen ander. Nu Den Haag nog. Kijk naar de economie als een ondernemer, in plaats van als boekhouder.

 

Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland

 

Deze column is ook verschenen op De Ondernemer