Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-04-2020

Door de coronacrisis wordt meer dan gebruikelijk zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. In deze tijd vindt het kabinet het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel tot extra financiële of administratieve lasten leiden. Daarom is in een beleidsbesluit een tijdelijke maatregel getroffen. Voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) is goedgekeurd dat de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw blijft.

 

Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

 

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het besluit genoemde btw-vrijstelling toepast. Het gaat daarbij om instellingen die zijn genoemd in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet OB of aan instellingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet OB, jo Bijlage B behorende bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, posten b-9, b-12, b-13 en b-23).
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5 %.
  • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.
  • Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Bent u bijvoorbeeld een uitlener, levert u normaal gesproken prestaties die belast zijn voor de btw en kunt u daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kunt u de inkoop-btw ook nu blijven aftrekken.