Schone lucht moet 50 procent gezondheidswinst opleveren

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-01-2020

In 2030 moet er door schonere lucht 50 procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016 zijn behaald. Die afspraak tekende minister Van Veldhoven (Milieu) met 36 gemeenten en negen provincies. Dit Schoneluchtakkoord moet ervoor zorgen dat mensen langer en gezonder leven.

 

Niet vrijblijvend

Concreet gaat het Schoneluchtakkoord erom de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens te verminderen. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien.

 

Eind aan diesels

Het akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen. Zo komt er extra geld en kennis om de milieuregels te handhaven. Een concreet voorbeeld is de roetfiltertest, die per 2021 onderdeel uitmaakt van de algemeen periodieke keuring (apk) voor diverse categorieën dieselauto's. Met een deeltjesteller wordt bij elke apk standaard gecontroleerd of de roetfilter werkt. Voorheen werd alleen gecontroleerd of er een filter aanwezig was.

 

Schonere bouwmachines

Een andere maatregel moet mobiele bouwmachines, zoals aggregaten, schoner maken. Deze vaak verouderde machines draaien nu doorgaans op diesel en zijn verantwoordelijk voor zo'n 10 procent van de gezondheidsschade door vieze lucht. Daarnaast stopt de subsidie op pelletkachels: een schadelijke bron van fijnstof in de straat. Verder stellen provincies voor de industrie emissie-eisen vast op basis van de nieuwste technieken om vervuiling te verminderen. Tot slot komt er een onderzoek om emissie-eisen voor kleinere biomassa-installaties aan te scherpen en stopt de subsidie op kleine biomassaketels.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Het concrete uitvoeringsplan is nog niet klaar; de verwachting is dat dit er van de zomer ligt.