Nieuwe fase informatieplicht energie besparende maatregelen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-10-2019

Nu de Informatieplicht energiebesparende maatregelen als wettelijke plicht voor ondernemers 1 juli jl. is ingegaan zal de rol van de gemeenten en omgevingsdiensten en dus milieuhandhaving ook een nieuwe fase ingaan.

 

Bekend is dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gemeenten en omgevingsdiensten aanstuurt bij de controle of ondernemers voldoen aan twee onderdelen van de Wet Milieubeheer:

  1. de informatieplicht energiebesparing en
  2. de energiebesparingsplicht (nemen van EML maatregelen).

 

Informatieplicht

Op dit moment voldoen circa 30.000 ondernemers aan de informatieplicht, ongeveer 50 procent van de doelgroep. Dat is een naar tevredenheid stellend percentage, maar het moet nog wel omhoog de komende periode.

 

EZK trekt 5 miljoen euro uit (uit de Urgendamiddelen) om afspraken te maken met Omgevingsdiensten om de kwaliteit van het toezicht op de informatieplicht te verbeteren. Ook zal de PIE-campagne langer gaan lopen. Dit moet ervoor zorgen dat het percentage verder stijgt. Het ministerie wil vooral ook zorgen dat omgevingsdiensten ondernemers goed begeleiden, helpen bij het voldoen aan de informatieplicht. Handhaving - het opleggen van een eventuele dwangsom - vindt pas plaats als ondernemers op geen enkele manier blijken te willen meewerken. Dit is mede naar aanleiding van door ons uitgesproken zorgen hierover.

 

Energiebesparingsplicht

In de praktijk hebben we er nog weinig over gehoord, maar er zijn signalen (oktober 2019) dat nu ook de Omgevingsdiensten zelf gaan communiceren over hun aanstaande beleid en hoe zij dat beleid willen vormgeven. Voorgesteld wordt de handhavingsrichtlijn zoals opgesteld door de rijksoverheid te volgen. Dat betekent:

  • Ondernemers die zich (nog) niet hebben gemeld zoeken en aansporen dat snel te doen
  • Ondernemers die hebben laten zien al actief te zijn met het nemen van EML maatregelen niet actief benaderen, maar wel (communicatief) steunen met vervolgacties en -maatregelen
  • Ondernemers die blijkens het invullen van het systeem hebben aangegeven nog een inhaalslag te moeten maken om te voldoen aan de energiebesparingsplicht daarin actief van informatie voorzien. En hen te helpen daarvoor een planning te maken. Vinger aan de pols houden en na verloop van tijd vervolggesprek en afspraken maken om bij te houden of afspraken naar tevredenheid worden ingevuld
  • Ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen kunnen door het opleggen van een dwangsom en of - in later stadium een gerechtelijke uitspraak - gedwongen worden mee te werken aan het uitvoeren van de wet.

Samenvattend

Het streven is dat alle ondernemers met een energieverbruik van boven de 50.000 kWh of 25.000g3 m gas (dus Informatieplichtig!) voldoen aan de wettelijke plicht zich te registreren bij RVO.
Het systeem is er op gericht dat de controleurs van de Omgevingsdienst daarna hun wettelijke taak tot handhaven op basis van de gegevens in het systeem prioriteren. Het is dus de verwachting dat de eerste controleprioriteit op de achterblijvers gericht zal zijn. 

 

Meld het ons als u merkt dat toezichthouders te snel naar handhaving grijpen.