Internetconsultatie implementatiewet Kaderrichtlijn afvalstoffen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-02-2019

Het ministerie van Infrastructuur bereidt een wet voor om de Kaderrichtlijn afvalstoffen, die door de EU is aangenomen, te implementeren in Nederlandse regelgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet Milieubeheer. Alleen voor bepaalde verplichtingen uit die wijziging zijn wijzigingen op wetsniveau nodig; de overige wijzigingen worden geïmplementeerd in lagere regelgeving. Over deze implementatiewet is nu een internetconsultatie.

 

Drie effecten

De implementatie heeft drie gevolgen. Ten eerste worden vooral onderdelen van bestaande wetgeving verduidelijkt, zoals het toepassingsgebied en bepaalde definities. Daarnaast worden de bepalingen over bijproducten en de eindeafvalstatus verduidelijkt en met elkaar in lijn gebracht. Tot slot wordt in het wetsvoorstel de grondslag verduidelijkt voor algemene minimumvereisten bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze vereisten moeten zorgen voor meer transparantie en een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden.

 

Efficiënter gebruik

Volgens de regering verbetert de richtlijn het afvalstoffenbeheer en wordt daarmee het efficiënte gebruik van grondstoffen vergroot. Als grondstoffen efficiënter worden gebruikt en afval als potentiële waardevolle grondstof wordt beschouwd, kan de overgang naar een circulaire economie makkelijker worden. Omdat de status van een materiaal (afval of geen afval) duidelijker wordt, zullen er meer toepassingen voor zijn, wat het gebruik van primaire grondstoffen kan verminderen.

 

Consultatie

De consultatieperiode eindigt op 19 maart. Doelgroepen die door de regeling worden geraakt, zijn onder andere overheden, producenten, ondernemingen in de afvalsector en enkele ministeries. Alleen reacties waarvan de inzender heeft aangeven dat ze mogen worden gepubliceerd, worden openbaar.

 

Zie hier de internetconsultatie.