Gezamenlijke Brabantse aanpak voor gemeentelijke belastingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-03-2020

Het Brabants interregionaal beleidsteam (iRBT) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant om kunnen gaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen en heffingen voor ondernemers. Het iRBT is een samenwerkingsverband van de drie Veiligheidsregio’s in de provincie. Het samenwerkingsverband pleit ervoor dat alle Brabantse gemeenten op dezelfde manier omgaan met het uitstellen van gemeentelijke belasting.

 

Uitstel, nog geen afstel

Het gaat in het advies om opschorten van OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario en toeristenbelasting. Door dit uitstel krijgen ondernemers die door de gevolgen van het coronavirus minder inkomsten hebben een liquiditeitsinjectie. Voorlopig zou het uitstel van betaling zijn, ter overbrugging van een moeilijke periode en geen afstel van betaling van belastingen. Geadviseerd wordt om betalingen tenminste tot 1 juni 2020 op te schorten. Hierdoor wordt wel tijd gecreëerd om te onderzoeken of het wenselijk is om ook Brabantbreed beleid in te voeren voor kwijtschelding van belastingen.

 

Noodpakket Lokaal Bedrijfsleven

Wij zijn positief over de pleidooien van het iRBT in Brabant. De Brabantse aanpak sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid van 18 maart. De adviezen sluiten ook goed aan bij ons Noodpakket Lokaal Bedrijfsleven, waarin we ook gezamenlijke besluitvorming bepleiten. Ons noodpakket is te lezen in de bijlage bij het artikel Stel gemeentelijke belastingen uit, dat op onze site staat.