Geld beschikbaar voor voorlichting informatieplicht energiebesparing

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-11-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bedongen dat er 2 miljoen euro beschikbaar komt om mkb-bedrijven voor te lichten over de aanstaande verplichting voor bedrijven om op te geven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

 

Deze informatieplicht geldt voor bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of een gasverbruik van meer dan 25.000 m³. In de Wet milieubeheer staat dat deze bedrijven alle energiebesparingsmaatregelen moeten nemen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. RVO.nl opent binnenkort een e-portaal. Daar moeten deze ondernemingen - uiterlijk 1 juli 2019 -  melden welke maatregelen zij hebben uitgevoerd.

 

1 juli is kort dag. Vandaar dat MKB-Nederland en VNO-NCW o.a. branche- en regionale c.q. lokale ondernemersorganisaties inschakelen om zo veel mogelijk mkb-bedrijven hierover te informeren. Onder penvoerderschap van MKB-Nederland is een consortium gevormd om zonder ingewikkelde subsidietrajecten te zorgen dat ondernemersorganisaties snel kunnen starten met dit informatietraject en er voor hen voldoende hulp én voldoende eigen budget is.

 

Om een bijdrage te kunnen krijgen dienen de organisaties zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband. De hoogte van de bijdrage die zij kunnen krijgen hangt uiteraard af van het bereik en de ledenaantallen en het bereik dat de communicatie heeft. Daarnaast is de totale subsidiesom beperkt en geldt 'wie het eerst komt wie het eerst maalt' en 'op is op'.

Ondernemersorganisaties die hieraan mee willen doen, moeten zich uiterlijk dinsdag 13 november melden bij Martin Kloet (kloet@vnoncw-mkb.nl) of Ton Ravesloot (ravesloot@vnoncw-mkb.nl).

MKB-Nederland dient met/namens alle deelnemende partners (handtekening van de partner vereist) op 15 november 2018 de aanvraag in.