Extra geld om laaggeletterdheid terug te dringen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-03-2019

Het kabinet trekt komende jaren 35 miljoen euro uit om het bereik en de kwaliteit van het laaggeletterdheidsbeleid te verbeteren. Aanvullend op het jaarlijkse budget van 60,4 miljoen euro, krijgen de gemeenten er tot en met 2024 jaarlijks tot 7 miljoen euro bij.

 

1,3 miljoen laaggeletterden

In Nederland zijn zo'n 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Met het extra geld willen de Rijksoverheid en gemeenten dit aantal terugbrengen. Daarin is afgelopen jaren al een slag gemaakt met het actieprogramma 'Tel mee met taal'. Zo hebben de meeste gemeenten inmiddels een taalpunt of taalhuis waar inwoners kunnen informeren naar het plaatselijke aanbod in taalcursussen en -onderwijs en verwijzen bijvoorbeeld gemeentelijke afdelingen schuldhulpverlening door naar deze taalhuizen.

 

Kwaliteit verbeteren

De Rijksoverheid geeft echter ook aan dat nog maar een deel van de gemeenten de aanpak van laaggeletterdheid een onderdeel heeft gemaakt van haar participatiebeleid. Ook heeft nog niet elke gemeente een kwaliteitskader voor het taallessenaanbod en is er meer begrip van kwaliteit en mogelijkheid tot sturing nodig. Tot slot willen de betrokken bewindslieden Van Engelshoven (Onderwijs), De Jonge (Volksgezondheid), Van Ark (Sociale Zaken) en Knops (Binnenlandse Zaken) dat de kwaliteit van taalinterventies 'meetbaar, onderling vergelijkbaar en openbaar beschikbaar' wordt.

 

Eén van de hoofddoelen van het laaggeletterdheidsbeleid is om komende jaren meer mensen te bereiken, voornamelijk onder de groep laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Het tweede hoofddoel is om meer kennis en transparantie te hebben over het taalaanbod. In 2024 moeten alle gemeenten de regie over de zogeheten aanpak basisvaardigheden strak in handen hebben.

 

Afspraken arbeidsmarktregio's

De regering neemt daarom tien maatregelen. Eén van die maatregelen is dat elke arbeidsmarktregio bestuurlijke afspraken moet maken over uitbreiding van het bereik en de doelgroepen waarop zij wil focussen. Centrumgemeenten krijgen tot en met 2024 jaarlijks een extra bedrag oplopend tot 7 miljoen euro per jaar tot hun beschikking. Dat geld is vrij besteedbaar voor deskundigheidsbevordering, preventie, samenwerking en werving van cursisten.