Conjunctuurinformatie: Lichte krimp export in juli

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-09-2020

De Nederlandse export daalde in juli met 0,6 procent op jaarbasis. Daarmee is wel enigszins sprake van herstel, gelet op de nog mindere prestaties in de voorgaande maanden. In juni was daalde de export met 2,6 procent. In april en mei was sprake van een dubbelcijferige krimp.

 

Met name de export van metaal- en chemische producten daalde. De export van machines en apparaten groeide het hardst. De import daalde in juli met 4,1 procent in vergelijking met juli 2019.

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt verder dat de omstandigheden voor de Nederlandse export in september wat gunstiger zijn geworden, vergeleken met de maand juli. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie kleiner is. Verder is het vertrouwen van Duitse en Europese industriële ondernemers opnieuw minder negatief.

 

Uitstoot CO2 fors afgenomen in tweede kwartaal

De uitstoot van CO2 was in Nederland in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt onder andere doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet.

 

Ook de impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar. Zo was de CO2-uitstoot van de transportsector ongeveer de helft lager dan een jaar eerder en bij huishoudens ruim 17 procent. De emissies door autogebruik namen af door het thuiswerken. Huishoudens verstookten ook minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het relatief warme lenteweer. De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening lag bijna 12 procent lager, terwijl de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid de uitstoot met 9 procent zagen dalen.

 

Laagste aantal faillissementen in 21 jaar tijd

In augustus werden 32 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. Het aantal faillissementen kwam vorige maand uit op het laagste aantal in 21 jaar tijd. Uit de gegevens van het CBS blijkt nadrukkelijk dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.

 

Het aantal faillissementen fluctueert aanzienlijk; dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend redelijk vlak. Na april 2020 daalde het aantal faillissementen vier maanden op rij en bereikte in augustus 2020 het laagste aantal na augustus 1999.

 

Vorige maand werden 165 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 39. Dat zijn er evenveel als in juli. Het CBS merkt daarbij op dat de handel tot de bedrijfstakken behoort met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

 

Productie industrie lager in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 5,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De daling is kleiner dan in de voorgaande drie maanden. Van de acht grootste bedrijfsklassen in de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines het sterkst en de branche voedingsmiddelen het minste. In de chemie groeide de productie voor het eerst in ruim een jaar. Het vertrouwen van industriële producenten verbeterde in augustus voor de vierde maand op rij, aldus het CBS. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product.

 

Transportsector ruim een vijfde gekrompen

De transportsector is in het tweede kwartaal met ruim een vijfde gekrompen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bijna alle branches hadden met een daling te maken, maar de luchtvaart werd het hardst getroffen door de coronamaatregelen. Bij dienstverlening in de luchtvaart, waaronder de vliegvelden, daalde de omzet met meer dan driekwart. Vliegvelden verwelkomden slechts een fractie van de passagiersaantallen van een jaar eerder. De omzet van luchtvaartmaatschappijen daalde met ruim 76 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.

 

Personenvervoer nam in meerdere transportbranches een duik omlaag, omdat mensen meer thuiswerkten en scholieren online les volgden. Bij de spoorwegen daalde de omzet in het tweede kwartaal van 2020 met meer dan de helft, gevolgd door de taxibedrijven en het bus-, tram- en metrovervoer. Ook goederenvervoerders hadden minder opdrachten vanwege minder bedrijvigheid en daardoor dus ook minder omzet. Bij de binnenvaart daalde de omzet met 17 procent. De omzet van goederen over de weg, de grootste bedrijfstak in de transportsector, daalde met ruim 9 procent.

 

De post- en koeriersdiensten behaalden als enige in de transportsector meer omzet. Tijdens de lockdown, die grotendeels in het tweede kwartaal plaatsvond, werd meer post verstuurd. Daardoor steeg de omzet met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van internetverkopen steeg in het tweede kwartaal met ruim de helft meer.