Bedrijventerreinen blinde vlek voor gemeenten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-10-2017

Een gemiddelde gemeente benut slechts de helft van de mogelijkheden die een ondernemersgerichte aanpak van bedrijventerreinen biedt. Ook weet bijna de helft niet welke tien bedrijven de hoogste sociaal-economische waarde hebben, heeft 40 procent de sterkste groeiers niet in beeld en beschikt hooguit een kwart over een actuele bedrijventerreinvisie.

 

Stec Groep, een economisch adviesbureau over vastgoed, heeft een benchmarkonderzoek gehouden naar een investeringsgerichte aanpak van bedrijventerreinen. Aan het onderzoek deden 170 gemeenten mee. Ze verwachten dat de investeringen in hun bedrijventerreinen de komende vijf jaar zullen halveren (van gemiddeld 2,8 miljoen euro naar 1,4). Veel terreinen zijn inmiddels geherstructureerd.

 

Daarbij komt ook dat het onderwerp nog steeds een lage prioriteit heeft bij politiek en bestuur. Gemeenten benutten de potentie van hun bedrijventerreinen niet. Ze lokken te weinig private investeringen uit en monitoren de bedrijvendynamiek onvoldoende. Vernieuwend beleid ten aanzien van circulariteit en smart industry staat nog in de kinderschoenen.

 

Eén op de tien gemeenten verwacht dat de eigen bedrijventerreinen in 2030 circulair zijn. Eén op de vijf zegt klaar te zijn voor smart industry. Wel constateert bijna driekwart dat de regionale samenwerking de laatste jaren duidelijk is verbeterd, hetgeen aansluit bij de bevindingen van recent onderzoek naar bedrijventerreinenbeleid van provincies.

 

Veel gemeenten staan positief tegenover ondernemersgericht werken op bedrijventerreinen. Twee derde van bedrijfscontactpersonen of accountmanagers legt bijvoorbeeld meerdere keren per maand bedrijfsbezoeken af. Van de bestuurders doet 40 procent dat. Bijna de helft van gemeenten loopt met nieuwe bedrijven systematisch vestigingslocaties af.

 

Kennis over bedrijven, bedrijfsinvesteringen en waardeontwikkeling wordt echter weinig doelgericht gegenereerd: 85 procent monitort niet de waardeontwikkeling op bedrijventerreinen, en maar 11 procent van de gemeenten stuurt hier expliciet op.

 

Bij herstructurering blijken gemeenten veelal de voorkeur te hebben voor zaken als opknappen van infrastructuur en aanpakken van verkeersveiligheid en parkeeroverlast: onderwerpen in de publieke ruimte. Opvallend genoeg worden deze als weinig effectief beoordeeld. De meeste winst volgens gemeenten om private investeringen uit te lokken komt van milieuruimte en opzetten van BIZ’en en parkmanagement.