Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
29-05-2020

Het kabinet heeft eerder bekend gemaakt 300 miljoen euro uit te trekken voor de cultuursector. Minister Van Engelshoven heeft nu in een brief gemeld hoe dit bedrag wordt verdeeld.

 

 • € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd.
 • € 40 miljoen wordt beschikbaar gesteld aan instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen.
  * €5 miljoen hiervan is voor filmproducenten via het Filmfonds.
 • € 50 miljoen is bestemd voor de 'Opengestelde Monumenten-Lening' bij het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis kunnen hierdoor een krediet aanvragen.
 • € 48,5 miljoen gaat naar gemeenten en provincies om regionale musea, (pop)podia en filmtheaters met een regionale functie en een landelijk belang extra te ondersteunen:
  * € 16 miljoen is voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds,
  * maximaal € 29 miljoen voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten en
  * € 3,5 miljoen voor filmtheaters via het Filmfonds.
 • € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. Hiermee kunnen ze publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten ontwikkelen.
 • € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden: 
  * € 11,8 miljoen hiervan gaat naar de Rijkscultuurfondsen als aanvulling op de bestaande regelingen voor projecten, werk en opdrachten voor makers en voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.
  * € 5 miljoen komt in het 'Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen, die zelf ook € 5 miljoen bijdraagt. Dit fonds steunt professionals in de creatieve industrie: zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films) en krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek.