'Aan de slag voor het brede mkb'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-03-2019

Wat werkt om het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de volle breedte te ondersteunen, te prikkelen en te verleiden om te vernieuwen en te innoveren? In tijden van snelle veranderingen is de uitdaging groot voor het brede mkb, waaronder veel kleine ondernemers, om te blijven vernieuwen voor succes in de toekomst. Platform 31 ging op zoek naar het antwoord op die vraag. MKB-Nederland heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

 

Inzichten krijgen

In de inventarisatie van het Platform: 'Aan de slag voor het brede mkb' is specifiek gekeken naar initiatieven op het gebied van personeel, financiering en innovatie. Doel is te achterhalen wat nu daadwerkelijk werkt zodat partijen van elkaar kunnen leren en lessen en inzichten uit andere regio’s in hun eigen situatie kunnen toepassen. Op regionaal niveau kunnen er afspraken en acties voor een gezamenlijke beleidsinzet voor het mkb worden gemaakt.

 

De brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de belangrijkste lessen, inzichten, conclusies en aanbevelingen over wat werkt om het brede mkb te ondersteunen. En wordt dieper ingegaan op de vraag hoe partijen op regionaal niveau kunnen komen tot een optimale ondersteuningsinfrastructuur. In deel 2 worden twintig bestudeerde praktijkvoorbeelden gepresenteerd.

 

Veel partijen

Een algemene bevinding van dit project is dat er veel partijen actief zijn in de ondersteuning van het (brede) mkb. Dat kan als onoverzichtelijk ervaren worden door ondernemers. Door informatie en diensten helder en toegankelijk te ontsluiten kunnen ondernemers stappen zetten in hun ondernemerschap en ontwikkeling van hun bedrijf.

 

Een tweede conclusie is dat er al veel gebeurt op regionaal niveau. Voor mkb-ondernemers is de regio belangrijk: veel ondernemers halen hun benodigde kennis, personeel en financiering vaak uit hun naaste omgeving. Het is dus logisch om activiteiten gericht op de ondersteuning op regionaal niveau aan te bieden.

 

Veel diversiteit

De onderzoekers constateren ook een grote mate van diversiteit aan praktijkvoorbeelden, die ook zeer verschillend zijn qua aard en opzet van iedere aanpak. Ook qua schaalniveau is er een grote variatie te ontdekken: van het niveau van een bedrijventerrein tot landelijke programma's.

 

En toch blijft er nog veel potentie onbenut, stellen ze. Ondanks al die partijen die actief zijn met al die verschillende projecten en programma’s, blijkt uit de praktijkvoorbeelden dat nog veel mkb-potentieel onvoldoende wordt benut. De ondernemers hebben het te druk met de dagelijkse praktijk in het bedrijf in plaats van het werken aan de toekomst van hun bedrijf.

 

Mismatch

Ondernemers staan niettemin voor vele uitdagingen en zullen hoe dan ook aan de slag moeten. In de eerste plaats zelf, maar ook met ondersteuning. Maar tussen de vraag van ondernemers en het aanbod bestaat een mismatch. Mkb'ers weten niet van het bestaan, kennen niet de juiste mensen (en die bereiken niet altijd de ondernemer), lossen het liever zelf op of zijn zich er nog niet van bewust dat ze aan de slag moeten.

 

Hier ligt de grootste uitdaging. Als partijen in staat zijn om een grotere groep mkb’ers actief te laten participeren in bestaande regionale netwerken, kan er veel onbenut potentieel worden aangeboord. Dit kan ondernemers helpen hun bedrijf toekomstfit te maken of houden. En dat is goed voor de ondernemers én voor de regio waarin zij ondernemen.

 

Terug verdienen

Tot slot concluderen de onderzoekers dat veel programma's tijdelijk van aard zijn of slechts voor een beperkte tijd financiering krijgen. Dat is zorgelijk. Goede programma's zouden in beleid moeten worden verankerd. En verdienen zich zelf weer terug.

Voorbeelden
De onderzochte voorbeelden in het onderzoek gaan door het hele land en gaan over personeel, financiering en innovatie. Bij een aantal daarvan is ook (de regio van) MKB-Nederland betrokken zoals de Actielijn Familiebedrijven in Overijssel (MKB Midden), MKB Businessversneller (diverse regio's) en MKB Werkt! (MKB Eindhoven).