Perspectief op Werk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-12-2019

De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. Dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In Perspectief op Werk hebben werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de ministeries van OCW en SZW in een gezamenlijke intentieverklaring aangegeven die kansen optimaal te willen benutten.

 

Actieplannen in arbeidsmarktregio's

Alle 35 arbeidsmarktregio's hebben inmiddels actieplannen opgesteld met concrete activiteiten om de arbeidsbemiddeling en de samenwerking in het arbeidsmarktbeleid te verbeteren. De actieplannen hebben het karakter van een doe-agenda voor de korte termijn. Uitgangspunt is dat een betere publiek-private samenwerking (PPS) zorgt voor goede matches. Het kabinet heeft voor elke arbeidsmarktregio twee keer € 1 miljoen beschikbaar gesteld, om activiteiten in 2019 en 2020 uit de doe-agenda mee te financieren. De regionale verenigingen zijn nauw betrokken bij deze doe-agenda's en zullen op hun websites regelmatig berichten over bijeenkomsten en vorderingen.

 

Leren van elkaar

Perspectief op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject. Met de successen en leerpunten uit de doe-agenda's kunnen we op de langere termijn de samenwerking op de arbeidsmarkt substantieel en blijvend verbeteren. MKB-Nederland en VNO-NCW werken daarom zowel landelijk als regionaal mee aan een leeragenda waarin we kennis delen en samen de toekomstige samenwerking op de arbeidsmarkt vormgeven.

 

Landelijk team

Vanuit de stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! is er een landelijk team Perspectief op Werk ingesteld. Dit team ondersteunt regionale verenigingen en branches bij hun rol in de doe-agenda, deelt goede voorbeelden en kennis met regio's en branches en werkt samen met de andere initiatiefnemers van Perspectief op Werk aan de landelijke monitoring en de leeragenda.

 

Op www.perspectiefopwerk.info is praktische informatie over Perspectief op Werk te vinden.