Campagne loondoorbetaling bij ziekte van start – doe mee!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-03-2020

Onder het mom “loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn” voert MKB-Nederland sinds eind 2019 campagne om ondernemers voor te lichten over de nieuwe ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte. De website staat inmiddels live en als MKB-lid kunt u kosteloos aan deze campagne deelnemen.

 

Ondernemers krijgen met veel wettelijke verplichtingen te maken als één van hun werknemers langdurig uitvalt. VNO-NCW, MKB-Nederland hebben samen met het Verbond van Verzekeraars en SZW nieuwe afspraken gemaakt om werkgevers te ontzorgen. Een onderdeel van deze afspraken is de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Per 1 januari 2020 kunnen ondernemers zich verzekeren van een deskundige ondersteuning en een effectieve aanpak op dit gebied.     

 

De campagne
De campagne heeft tot doel dat zoveel mogelijk ondernemers zich bewust worden van loondoorbetaling bij ziekte en zich hierop voorbereiden. Daarnaast licht deze campagne ondernemers voor over de nieuwe MKB verzuim ontzorgverzekering. Ondernemers kunnen zich op deze manier goed voorbereiden op langdurig ziekteverzuim.

 

Vandaar dat MKB-Nederland (i.s.m. SZW) de website www.loondoorbetalingbijziekte.nl heeft ontwikkeld om ondernemers hierover te informeren. Voor brancheorganisaties staat een toolkit online met daarin communicatiematerialen die brancheorganisaties en regionale ondernemersverenigingen. Hiermee kunnen zij hun eigen achterban voor kunnen lichten over loondoorbetaling bij ziekte. In de toolkit zitten: digitale nieuwsbrief, nieuwsbericht, infographic, flyer, advertentie, social media berichten, direct mail-item. Deze campagne loopt naast de campagne die SZW zelf voert op dit thema, is in ondernemerstaal geschreven en biedt een uitgebreide whitelabel toolkit om van gebruik te maken. 

De campagne zal lopen tot eind 2020.

 

Aanmelden voor de campagne
Het gebruik van de toolkit is gratis, wel zijn er een aantal voorwaarden voor het gebruik. Hierover leest u meer in bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst. Middels deze overeenkomst kunt u zich tevens aanmelden als samenwerkingspartner. Na ontvangst van de overeenkomst maken we voor u een partnerpagina aan (hierop kunt u doorverwijzen naar uw eigen website) en vermelden we uw logo op de betergeregeld-website.

 

Campagneteam
De campagne wordt gevoerd door MKB-Nederland medewerkers: Anneloes Goossens (beleid), Jan Mathies (beleid), Coen van den Berg (projecten), Wayra Kowsoleea (projecten).

Achtergrondinformatie loondoorbetaling bij ziekte

WELKE AFSPRAKEN ZIJN ER GEMAAKT?

  • Per 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

VOOR WIE IS  DE VERZEKERING BEDOELD?
De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers. Vaak hebben ondernemers niet de tijd of de kennis om aan alle wettelijke verplichtingen rondom ziekteverzuim en re-integratie te voldoen. Bovendien kunnen de kosten van een langdurig zieke werknemer behoorlijk oplopen. Deze verzekering helpt ondernemers om deze consequenties te dragen.

 

ONTZORGEN
De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten. De verzekeraar stelt hiervoor een casemanager aan, die de regie voert over het (1e en 2e spoor) re-integratieproces. Bovendien hoeven ondernemers zich geen zorgen meer te maken over de loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen, omdat de verzekeraar deze overneemt.

 

DE KEUZE IS AAN DE ONDERNEMER
Verschillende verzekeraars bieden per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering aan, naast de bestaande verzuimverzekeringen. Overstappen is mogelijk, maar het hoeft niet. Werkgevers blijven wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers, dus het is belangrijk dat ondernemers zich voorbereiden op langdurige zieke werknemers op een manier die bij hun situatie past.