Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Adviescollege Toetsing Regeldruk: ‘Kwaliteit wetgeving moet omhoog’
08-04-2021

De regeldruk is in 2020 met 1,7 miljard gestegen. Ook is de kwaliteit van wetgeving ondermaats. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

‘Pilots met toegangstesten goede zaak, maar er is ook nu al meer mogelijk’
07-04-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat nog deze maand in diverse sectoren praktijkproeven met toegangsbewijzen van start gaan, zoals het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aankondigt.

24-05-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken om jaarlijks 70 tot 80 miljoen euro extra nodig is voor het buitenlandse postennetwerk. Willen we onze welvaart behouden, dan moeten we in 2030 40 procent van ons inkomen in het buitenland verdienen, aldus de ondernemersorganisaties.

24-05-2017

Ondernemers kunnen zich tot 6 oktober weer inschrijven voor het Oranje Handelsmissiefonds, dé exportprijs van het jaar.

23-05-2017

Werkgevers krijgen vaak pas laat zicht op de geldproblemen van hun personeel. Dit leidt tot onnodige kosten, bijvoorbeeld door loonbeslag. Een nieuwe website van het platform Wijzer in Geldzaken, financieelgezondewerknemers.nl, moet werkgevers helpen sneller problemen te zien en gerichter hulp te gaan bieden.

18-05-2017

Expediteur Jordex Shipping & Forwarding uit Rhoon is dit jaar Het Vitaalste Bedrijf van Zuid-Holland, Healthcenter Bodyline uit Terneuzen van Zeeland.

18-05-2017

Ondernemers ervaren de verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid als belangrijkste knelpunt bij hun rol als werkgever. Tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht vorige week vroeg MKB-Nederland ondernemers zich uit te spreken over twaalf knelpunten.

18-05-2017

Ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008.

17-05-2017

'De banenafspraak die ertoe moet leiden dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen zijn voor de kwetsbaarste groep arbeidsbeperkten komt nog onvoldoende uit de verf.' Dat concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag in het kader van Verantwoordingsdag.

15-05-2017

Digitale veiligheid is van groot belang, zegt de Nederlandse overheid. Maar het wordt nu hoog tijd dat een nieuw kabinet daar ook echt geld voor gaat uittrekken, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

09-05-2017

Ondernemers zijn positief gestemd over hun omzet- en werkgelegenheid. Dat blijkt uit een peiling van MKB-Nederland onder de bezoekers van de Week van de Ondernemer.

08-05-2017

Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW heeft vanavond met inachtneming van een aantal duidelijke uitgangspunten ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75 % van het loon kan bedragen.

08-05-2017

Het voorgestelde openbare UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) tegen witwassen en financiering van terrorisme is een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie aan het kabinet op de consultatie over het register, dat op een Europese richtlijn is gebaseerd.

04-05-2017

De Participatiewet levert teveel bureaucratie op voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aan de slag willen helpen. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW en LTO Nederland in een brief aan de Kamer.

02-05-2017

Er moeten niet te veel extra eisen worden gesteld aan de doorstartmogelijkheid voor bedrijven in de vorm van een prepack. Anders dreigt alsnog faillissement, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

01-05-2017

Nederland loopt vast. Niet alleen met files op de weg, maar ook met overvolle treinen en stadsvervoer.

26-04-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niet veel in de plannen van de Europese Commissie om lidstaten te verplichten minimaal tien dagen vaderschapsverlof in te voeren.

26-04-2017

Meer marktaandeel veroveren op nieuwe groeimarkten in bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika door intensiever samen te werken. Dat is het doel van het rapport 'Team Nederland: samen sterker in de wereld'.