Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Adviescollege Toetsing Regeldruk: ‘Kwaliteit wetgeving moet omhoog’
08-04-2021

De regeldruk is in 2020 met 1,7 miljard gestegen. Ook is de kwaliteit van wetgeving ondermaats. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

‘Pilots met toegangstesten goede zaak, maar er is ook nu al meer mogelijk’
07-04-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat nog deze maand in diverse sectoren praktijkproeven met toegangsbewijzen van start gaan, zoals het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aankondigt.

31-01-2018

Michaël van Straalen, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, heeft bestuur en directie te kennen gegeven dat hij zijn functie per 1 februari 2018 neerlegt.

29-01-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW hopen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bedrijven kan faciliteren bij het overschakelen van Gronings gas naar ander gas of andere energiebronnen. Dat zeggen zij in reactie op de brief van minister Wiebes, waarin 2022 wordt genoemd als deadline voor de overgang.

26-01-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW, de overheid en drie banken werken vanaf vandaag met Hulpbijbrexit.nl aan een toolkit om bedrijven door de Brexit te helpen.

25-01-2018

De pensioenfondsen staan er weer iets beter voor. Maar het pensioenstelsel blijft kwetsbaar en afhankelijk van de financiële markten.

18-01-2018

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering die de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag presenteert, is "een goede handreiking" om de verstoorde relatie tussen het mkb en de banken te herstellen.

18-01-2018

Het kabinet zou de komende jaren vol moeten inzetten op het pakken van de economische kansen van internationaal groeiend toerisme.

18-01-2018

Onderzoek van KPMG laat zien dat de consequenties van een harde Brexit groot zijn. Daarom moeten overheidsdiensten zich daarop gaan voorbereiden om ervoor te zorgen dat de handel met Engeland niet vastloopt.

17-01-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-

15-01-2018

Nederland moet nu werk gaan maken van de circulaire economie. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk.

15-01-2018

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich gezamenlijk inspannen om mensen die in Nederland langs de kant staan aan het werk te helpen. Maar bedrijven kunnen goede redenen hebben om óók buitenlandse werknemers aan te nemen.

13-01-2018

Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao's moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden.

09-01-2018

EU-onderhandelaar Barnier is zich bewust van de economische schade door de Brexit. Hij bezocht vandaag MKB-Nederland en VNO-NCW.

19-12-2017

‘Vernieuwing van de arbeidsmarkt moet gericht zijn op werkzekerheid en inzetbaarheid in plaats van baanzekerheid.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

18-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Eerste Kamer op om dinsdag niet in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel over zorgplicht kinderarbeid.

15-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het verstandig dat minister Koolmees van SZW sociale thematiek per onderdeel wil aanpakken.

14-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het voorstel van D66 en CDA om traditionele gasgestookte cv-ketels geleidelijk uit te faseren.