Voorstel openbaarheid donaties goede doelen kan averechts werken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-02-2019

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinetsvoorstel om grote donaties aan stichtingen en goede doelen openbaar te maken te ver gaat. Volgens het kabinet helpt het tegen ongewenste beïnvloeding. De beide ondernemersorganisaties voorzien een onnodige teruggang van donaties omdat grote gevers hechten aan hun privacy.

 

Inbreuk op privacy donateurs

Volgens het voorstel moeten ruim 350.000 maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen) jaarlijks een overzicht openbaar gaan maken van donaties van meer dan 15.000 euro. Volgens het kabinet helpt dat tegen ongewenste beïnvloeding door financiers. De beide ondernemersorganisaties vinden dat het voorstel een te grote en onterechte inbreuk op de privacy van donateurs vormt. Zij voorzien dat daardoor het aantal donaties door grote gevers naar beneden zal gaan. Daarmee zou het middel erger zijn dan de kwaal.

 

Genoeg mogelijkheden voor controle

MKB-Nederland en VNO-NCW – die zelf overigens geen donaties ontvangen – vinden het Wetsvoorstel  Transparantie Maatschappelijke Organisaties bovendien niet effectief en niet efficiënt. Volgens hen hebben overheidsinstanties al voldoende wettelijke bevoegdheden om financiële stromen bij maatschappelijke organisaties te monitoren. Als blijkt dat er gaten in bestaande wet- en regelgeving zitten, vinden de ondernemingsorganisaties het zuiverder om die te dichten dan nieuwe regelgeving in te voeren.

 

Grensbedrag beïnvloeding onduidelijk

Bovendien is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW onduidelijk waarop de grenswaarde van 15.000 euro is gebaseerd. De twee ondernemersorganisaties vinden een vaste grens te ongericht omdat het per organisatie verschilt bij welk bedrag van mogelijke beïnvloeding sprake kan zijn.