Visie op de platformeconomie: hoe laten we het werken?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-09-2019

'De platformeconomie heeft schaduwkanten, maar biedt vooral ook grote kansen.' Dat is de kern van de visie die de taskforce platformeconomie van MKB-Nederland en VNO-NCW ontwikkelde, samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers. Vandaag overhandigden Jacco Vonhof, Hans de Boer, Lotte de Bruijn (NLdigital), Jan Meerman (INretail) en Ernst-Jan Stigter (voorzitter taskforce) de visie aan premier Mark Rutte. Volgens de organisaties benutten we die kansen nu onvoldoende, terwijl de ontwikkelingen razendsnel gaan.

 

Beter investeringsklimaat

In het gesprek pleitten de aanwezigen voor een beter investeringsklimaat voor (nieuwe) platformen. De Bruijn: 'Als je kijkt naar marktwaarde, komt slechts 2 procent van de wereldwijde topplatformen uit Europa. Digitalisering is inmiddels van strategisch belang, dat vraagt om meer visie, focus en investeringen.'

 

Spelregels en toezicht

Naast investeringen moeten ook spelregels en toezicht rond mededinging, datadelen en belasting op orde worden gebracht. Een Europees kader is nodig voor de toegang tot data en om delen van data te stimuleren. 'De data die mkb-ondernemers op een platform ontwikkelen, krijgen ze niet mee wanneer ze naar een ander platform overstappen, is dat niet vreemd?', aldus Meerman.

 

Maatschappelijk vertrouwen

Verder moet er volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gewerkt worden aan maatschappelijk vertrouwen door duidelijke spelregels voor de arbeidsmarkt en lokale leefbaarheid. 'Hoewel de ‘kluseconomie’ nog een relatief klein deel van de arbeidsmarkt is (0,4%) en voor velen een mooie (bij)baan of opstap op de arbeidsmarkt biedt, zal binnen de discussie over de arbeidsmarkt ruimte moeten komen voor oplossingen voor platformwerkers in een structureel kwetsbare positie.'

 

Lokale impact platformeconomie

Bezorgbusjes, een massale aanloop van toeristen en het verdwijnen van traditionele winkels kunnen lokaal een enorme impact hebben, aldus de ondernemersorganisaties. Landelijke regels en ondersteuning uit het Gemeentefonds kunnen hier uitkomst bieden.

 

Platform-experimenten

Nederland moet investeren in concrete platform-experimenten. Stigter: 'Platformen zijn een directe en indirecte banenmotor en cruciaal voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. We hebben een uitstekende uitgangspositie om beeldbepalende platformen in de mobiliteit, zorg, energie, bouw en industrie te ontwikkelen.' Onder meer in de zorg hebben MKB-Nederland en VNO-NCW hiertoe recent al een initiatief opgezet met de minister van VWS.

 

Platformcafés

Komende maanden organiseren de gezamenlijke ondernemersorganisaties met hun leden en andere stakeholders verschillende laagdrempelige ‘platformcafés’ om de acties verder te brengen en platformen en bedrijven uit andere sectoren met elkaar in contact te brengen en de dialoog te verbeteren.