‘Verruim mogelijkheden voor gerichte arbeidsmigratie’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-06-2019

Tekorten op de arbeidsmarkt vragen om meer arbeidsmigranten, maar dan wel selectief en met oog voor het risico van een braindrain. Zo zou de salariseis voor kennismigranten gericht kunnen worden versoepeld. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het rapport ‘Legale kanalen voor arbeidsmigranten’ van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

 

Bepaalde sectoren

Volgens de ACVZ maakt het kabinet onvoldoende werk van het arbeidsmigratiebeleid. Daardoor kunnen bedrijfssectoren met tekort aan personeel onvoldoende beroep doen op arbeidsmigranten. MKB-Nederland en VNO-NCW stellen in dit kader voor bepaalde sectoren de salariseis voor kennismigranten te verlagen. Nu komt het voor dat kennismigranten ondanks de gewenste expertise niet kunnen worden aangetrokken omdat hun salaris te laag is.

 

Braindrain voorkomen

De ondernemersorganisaties willen dat de tewerkstellingsvergunning voor 3 jaar in plaats van 1 jaar gaat gelden. Dat is opgenomen in het regeerakkoord, maar tot dusver niet ingevoerd. Daarnaast willen de ondernemersorganisaties dat er selectieve arbeidsmigratie met bepaalde wervingslanden komt. Om een braindrain te voorkomen is het wel zaak dat deze arbeidsmigranten op termijn terugkeren naar het land van herkomst, met meer kennis en financiële middelen.

 

Belemmeringen

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen er verder op dat het vrij verkeer van werknemers – een van de verworvenheden binnen Europa - onder druk staat. Lidstaten werpen meer belemmeringen op, zoals het stellen van extra opleidingseisen aan arbeidsmigranten. Dat levert onnodige drempels op voor werknemers die op zoek zijn naar een baan in een ander land, en voor werkgevers die vacatures hebben. Tegelijkertijd moeten misstanden met arbeidsmigranten op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting of beloning worden aangepakt.